Nghiên cứu sinh Lê Thị Mai Hương bảo vệ thành công luận án tiến sĩ kinh tế cấp cơ sở đào tạo

Ngày 31.8.2017, tại Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM), nghiên cứu sinh Lê Thị Mai Hương đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ kinh tế cấp cơ sở đào tạo, ngành Kinh tế học, mã số ngành: 62.31.01.01, với đề tài “"Phát triển mô hình trang trại chăn nuôi heo theo hướng hội nhập quốc tế ở Đồng Nai”./.


NCS Lê Thị Mai Hương trình bày luận án


Các thành viên Hội đồng nêu ý kiến


NCS Lê Thị Mai Hương chụp hình lưu niệm cùng các thành viên Hội đồng đánh giá luận án

Tổng truy cập: 8,125,256

746,438