Trường Đại học Kinh tế - Luật và Trường Đại học Pukyong ký kết thỏa thuận hợp tác

Ngày 09.01.2017, Trường Đại học Kinh tế - Luật và Trường Đại học Pukyong (Hàn Quốc) đã ký kết thỏa thuận hợp tác về việc đào tạo thạc sĩ Kinh doanh quốc tế & thương mại và trao đổi sinh viên.

Trước lễ ký kết, đại diện hai Trường đã giới thiệu về thế mạnh của mỗi đơn vị, đồng thời, thảo luận về việc triển khai chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ Kinh doanh quốc tế & thương mại (thời gian học 02 năm) và học bổng dành cho sinh viên tham gia chương trình. Chương trình liên kết đào tạo giữa hai Trường đang trong quá trình triển khai để có thể tuyển sinh vào tháng 07.2017./. 


PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng - Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Luật giới thiệu về thế mạnh của UEL đến đối tác


Đại diện Trường Đại học Pukyong
Trường Đại học Kinh tế - Luật và Trường Đại học Pukyong ký kết thỏa thuận hợp tác

Thực hiện: CCA


Tổng truy cập: 8,067,264

589,750