Chính quy

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Hiện nay, Trường đại học Kinh tế - Luật đã tổ chức đào tạo các chương trình sau

STT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

MÃ CTĐT

MÃ NGÀNH

1     

Kinh tế học

401

D310101

2     

Kinh tế đối ngoại

402

D310106

3     

Kinh tế  Quản lý công

403

D310101

4     

Tài chính - Ngân hàng

404

D340201

5     

Kế toán

405

D340301

6     

Hệ thống thông tin quản lý

406

D340405

7     

Quản trị kinh doanh

407

D340101

8     

Kinh doanh quốc tế

408

D340120

9     

Kiểm toán

409

D340302

10  

Marketing

410

D340115

11  

Thương mại điện tử

411

D340122

12  

Luật Kinh doanh

501

D380107

13  

Luật Thương mại quốc tế

502

D380107

14  

Luật Dân sự

503

D380101

15  

Luật Tài chính – Ngân hàng

504

D380101

Tổng truy cập: 6,256,995

531,821