Trường Đại học Kinh tế - Luật và Quỹ Phát triển Châu Á (ADF) ký kết hợp tác

Ngày 06.6.2018, Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM và Quỹ Phát triển Châu Á (ADF) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. 

Theo nội dung ký kết, trong thời gian tới, Quỹ Phát triển Châu Á (ADF) sẽ tài trợ học bổng cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM (UEL), bắt đầu từ năm học 2018 – 2019. Phòng Công tác Sinh viên UEL sẽ là đầu mối nhằm triển khai việc tuyển chọn những sinh viên UEL ưu tú phù hợp với những điều kiện mà ADF đặt ra./.


Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) và Quỹ Phát triển Châu Á (ADF) ký kết hợp tác


Đại diện UEL và ADF chụp hình lưu niệm

Thực hiện: CCA


Tổng truy cập: 8,183,515

568,567