Ban Giám hiệu và lãnh đạo Phòng Sau đại học gặp gỡ các nghiên cứu sinh

Ngày 08.9.2017, Ban Giám hiệu và lãnh đạo Phòng Sau đại học đã có buổi gặp gỡ, trao đổi với các nghiên cứu sinh đang theo học tại Trường Đại học Kinh tế - Luật. 

Tại buổi gặp gỡ, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng – Hiệu trưởng nhà trường thông tin về các quy định khi làm nghiên cứu sinh tại Trường, một số khó khăn trong việc hướng dẫn nghiên cứu sinh và các vấn đề mà nghiên cứu sinh gặp phải dẫn đến việc quá hạn, trong đó, nguyên nhân chính là do vừa làm vừa học, bận việc gia đình dẫn đến việc không bảo đảm được thời gian thực hiện đề tài. Thầy Hiệu trưởng mong muốn các nghiên cứu sinh sẽ khắc phục, vượt qua khó khăn để sớm hoàn thành đề tài và bảo vệ luận án trước Hội đồng. 


Hiệu trưởng nhà trường trao đổi cùng các nghiên cứu sinh

Một số băn khoăn, thắc mắc của nghiên cứu sinh đã được PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình – Trưởng phòng Sau đại học giải đáp đầy đủ. Đồng thời, PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình cũng có một số lưu ý và nhắc nhở đối với các nghiên cứu sinh nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện luận án cũng như chất lượng đào tạo của nhà trường./. 
Một số nghiên cứu sinh đặt câu hỏi và đóng góp ý kiến


Trưởng phòng Sau đại học giải đáp thắc mắc của nghiên cứu sinh

Thực hiện: CCA

Tổng truy cập: 8,125,272

746,454