Trường Đại học Kinh tế - Luật và Đại học Chính Pháp Tây Nam ký kết hợp tác

Ngày 29.5.2018, Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM và Đại học Chính Pháp Tây Nam (Trung Quốc) đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học. 

Trong thời gian tới, hai trường sẽ tổ chức các chương trình nhằm tăng cường giao lưu, trao đổi giảng viên, sinh viên, đồng thời, hợp tác trong lĩnh vực luật và nghiên cứu khoa học. Đại học Chính Pháp Tây Nam là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong đào tạo, nghiên cứu về chính sách, pháp luật tại Trung Quốc./.


Trường Đại học Kinh tế - Luật và Đại học Chính Pháp Tây Nam ký kết hợp tác


Đại diện Trường Đại học Kinh tế - Luật và Đại học Chính Pháp Tây Nam chụp hình lưu niệm

Thực hiện: CCATổng truy cập: 8,183,509

568,561