Mạng lưới các trường ĐH Đông Nam Á đã chính thức cấp giấy chứng nhận cho ngành Kế toán của Trường đạt chuẩn chất lượng AUN-QA.

CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH KẾ TOÁN ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN CHẤT LƯỢNG CỦA MẠNG LƯỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG NAM Á

Ngày 15-17 tháng 11 năm 2016, Trường Đại học Kinh Tế - Luật đã đón Đoàn chuyên gia của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network: AUN) đến đánh giá cấp chương trình đối với ngành Kế toán theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA (ASEAN University Network - Quality Assurance). Sau quá trình đánh giá và công bố kết quả, AUN đã chính thức cấp giấy chứng nhận công nhận ngành Kế toán của Trường Đại học Kinh Tế - Luật, ĐHQG TP.HCM đạt chuẩn chất lượng AUN-QA.

Đối với ngành Kế toán, Khoa Kế toán - Kiểm toán Trường Đại học Kinh tế - Luật hiện đào tạo các chương trình: Kế toán, Kế toán chất lượng cao (tuyển sinh từ năm 2016) và Kế toán chất lượng cao hoàn toàn bằng tiếng Anh (tuyển sinh năm 2017)./.Chứng nhận công nhận ngành Kế toán Trường Đại học Kinh Tế - Luật,
 Đại học Quốc gia TP.HCM đạt chuẩn chất lượng AUN-QA.


Tổng truy cập: 8,183,441

568,493