Đại hội Cựu chiến binh Trường Đại học Kinh tế - Luật và Đại học Quốc tế nhiệm kỳ 2017-2022

Sáng ngày 06.7.2017, Đại hội Cựu chiến binh Trường Đại học Kinh tế - Luật và Đại học Quốc tế nhiệm kỳ 2017-2022 đã được tổ chức tại Trường Đại học Kinh tế - Luật. 

Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Kinh tế - Luật và Đại học Quốc tế đã hoạt động đúng hướng theo Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam, theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Hội Cựu chiến binh TP.HCM và sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Trường. Ban Chấp hành hội có sự kết hợp tốt với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội, tạo sự đoàn kết, đồng thuận của cán bộ công nhân viên và hội viên, đoàn thể để cùng thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; đẩy mạnh các phong trào thi đua, chăm lo cho cán bộ công nhân viên và hội viên; thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, giáo dục thế hệ trẻ, giao lưu kết nghĩa…, tạo nên các hoạt động phong phú, đa dạng trong đơn vị.


Đại hội Cựu chiến binh Trường Đại học Kinh tế - Luật và Đại học Quốc tế nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội đã thảo luận thắng thắn và nhất trí cao thông qua văn kiện: Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022. Đồng thời, Đại hội đã tiến hành bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Kinh tế - Luật và Đại học Quốc tế nhiệm kỳ 2017-2022. 

Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Kinh tế - Luật và Đại học Quốc tế nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 03 đồng chí:

- Đồng chí Dương Anh Sơn – Chủ tịch
- Đồng chí Đỗ Thế Nhân – Phó Chủ tịch
- Đồng chí Hồ Văn Túy - Ủy viên


Tiến hành bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Kinh tế - Luật và Đại học Quốc tế nhiệm kỳ 2017-2022


Đại điện Hội Cựu chiến binh TP.HCM phát biểu chỉ đạo


PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Luật phát biểu


Đảng ủy Trường ĐH Kinh tế - Luật tặng hoa chúc mừng sự thành công của Đại hội và Ban Chấp hành mới

Tổng truy cập: 8,125,246

746,428