Trao quyết định giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Kế toán tại Trường Đại học Kinh tế - Luật

Sáng ngày 09.01.2017, lãnh đạo Đại học Quốc gia TP.HCM đã trao quyết định giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Kế toán cho Trường Đại học Kinh tế - Luật. 

Với nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Kế toán, hiện nay, Trường Đại học Kinh tế - Luật có 09 chương trình đào tạo thạc sĩ, cụ thể: Kinh tế học, Kinh tế chính trị, Tài chính – Ngân hàng, Luật kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và quản lý công, Kinh tế quốc tế, Quản trị kinh doanh, Luật dân sự & tố tụng dân sự và Kế toán. 


PGS.TS Dương Anh Đức - Phó Giám đốc ĐHQG TP.HCM trao quyết định
giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Kế toán cho Trường ĐH Kinh tế - Luật

Trước xu thế hội nhập quốc tế về kế toán - kiểm toán, việc mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ Kế toán tại Trường Đại học Kinh tế - Luật là hết sức cần thiết. Điều đó không những đóng góp vào việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực lãnh đạo, quản lý về kế toán theo hướng hiện đại, mà còn là phát huy thế mạnh của ĐHQG TP.HCM là trung tâm đào tạo đại học và sau đại học chất lượng cao ở khu vực phía Nam trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý./.


Lãnh đạo ĐHQG TP.HCM và đại diện Trường ĐH Kinh tế - Luật chụp hình lưu niệm

Thực hiện: CCA

Tổng truy cập: 7,961,563

620,198