Hội nghị “Phương pháp tiếp cận và viết báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA, phiên bản 2.0”

Ngày 29.5.2018, Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM đã tổ chức Hội nghị Đảm bảo chất lượng “Phương pháp tiếp cận và viết báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA, phiên bản 2.0”.

Đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA, phiên bản 2.0 đang là mục tiêu của nhiều trường đại học tốp đầu, trong đó có Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM (UEL). Hội nghị nhằm trao đổi, thảo luận để đưa ra những giải pháp thúc đẩy hoạt động đảm bảo chất lượng của UEL để tiến tới đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA vào năm 2021. Do phiên bản 2.0 bám sát bộ tiêu chuẩn AUN-QA phiên bản 1.0 nên các trường đại học có nhiều thuận lợi để thực hiện công tác kiểm định ở tầm khu vực. Tuy nhiên, việc đánh giá cơ sở giáo dục đại học theo phiên bản 2.0 cũng tạo ra nhiều áp lực cho các trường do bộ tiêu chuẩn mới quy mô hơn, các mốc chuẩn đánh giá chi tiết và cụ thể hơn. Việc này đòi hỏi công tác đảm bảo chất lượng cần có sự chuẩn bị kỹ và bài bản hơn. 


Hội nghị Đảm bảo chất lượng “Phương pháp tiếp cận và viết báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục
theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA, phiên bản 2.0”


PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc Hội nghị

Từ năm 2011 đến nay, UEL đã thực hiện công tác đánh giá ngoài cấp cơ sở đào tạo và cấp chương trình theo các bộ tiêu chuẩn AUN-QA và Bộ giáo dục – Đào tạo (MOET). Việc đạt chuẩn kiểm định theo tiêu chuẩn của AUN-QA và MOET góp phần không nhỏ trong việc góp phần tạo dựng thương hiệu UEL đối với xã hội. Theo các ý kiến tại Hội nghị, công tác đảm bảo chất lượng hiện nay tại UEL chủ yếu thông qua các hoạt động kiểm định và đánh giá. Để xây dựng chính sách đảm bảo chất lượng, nhà trường cần truyền tải giá trị cốt lõi, sứ mạng, tầm nhìn thành chính sách mang tính định hướng để làm kim chỉ nam cho các hoạt động đảm bảo chất lượng và được chuyển thành các mục tiêu chiến lược của đơn vị đảm bảo chất lượng cấp trường, cấp khoa. 


TS Nguyễn Vũ Phương – Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng trình bày tham luận
“Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong tại UEL”


PGS.TS Nguyễn Hội Nghĩa – Nguyên Phó Giám đốc ĐHQG TP.HCM phát biểu ý kiến


TS Nguyễn Thanh Trọng – Trưởng phòng Đào tạo trình bày tham luận “Đảm bảo chất lượng trong giáo dục đại học: Quan điểm, mô hình và thực tiễn từ UEL” 

Kết luận Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng – Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM đánh giá cao những tham luận, báo cáo, các ý kiến tại Hội nghị và đề nghị đơn vị đảm bảo chất lượng sớm có kế hoạch cụ thể về việc đánh giá các chương trình đào tạo đại học, sau đại học, đánh giá lại các chương trình theo tiêu chuẩn phiên bản 2.0. UEL quyết tâm đạt được các tiêu chí về văn hóa chất lượng ĐHQG TP.HCM đề ra./. 
Các đại biểu tham dự Hội nghị đóng góp ý kiến

Thực hiện: CCATổng truy cập: 8,183,511

568,563