Trường Đại học Kinh tế - Luật ký kết hợp tác với SIFT Analytics Group, Singapore

Ngày 17.4.2018, Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) và SIFT Analytics Group, Singapore đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác đào tạo. 

Thời gian tới, SIFT Analytics Group sẽ hỗ trợ Trường Đại học Kinh tế - Luật trong việc đào tạo, phân tích dữ liệu, và có khả năng tiến tới việc kiến tập, thực tập cho sinh viên UEL. Ngay sau buổi ký kết, SIFT Analytics Group đã tổ chức tập huấn cho giảng viên UEL về phân tích dữ liệu./. 


Trường ĐH Kinh tế - Luật và SIFT Analytics Group ký kết hợp tác


Đại diện Trường ĐH Kinh tế - Luật và SIFT Analytics Group chụp hình lưu niệm

Thực hiện: CCA

Tổng truy cập: 8,412,542

572,463