Trường Đại học Kinh tế - Luật ký kết hợp tác với Korea Multimedia Society

Ngày 18.02.2019, Trường Đại học Kinh tế - Luật đã ký kết hợp tác với Hiệp hội Korea Multimedia Society (Hàn Quốc), hỗ trợ lẫn nhau trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học. 

Trong thời gian tới, hai bên sẽ xúc tiến các hoạt động trao đổi sinh viên, nghiên cứu sinh và hợp tác trong nghiên cứu khoa học, đăng tải nghiên cứu khoa học trên các tạp chí quốc tế trong lĩnh vực thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin. Dự kiến vào cuối tháng 6.2019, Trường Đại học Kinh tế - Luật và Korea Multimedia Society sẽ phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế MITA về thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam. 


Trường Đại học Kinh tế - Luật và Korea Multimedia Society ký kết hợp tác


Đại diện Trường Đại học Kinh tế - Luật và Korea Multimedia Society chụp hình lưu niệm 

Thực hiện: CCA


Tổng truy cập: 9,754,421

612,039