Trường Đại học Kinh tế - Luật thông báo chính thức về các giải pháp ứng phó bão số 16Theo công văn chỉ đạo khẩn của Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế - Luật về việc thực hiện các giải pháp ứng phó bão số 16 (Tembin): 

- Cán bộ, viên chức và người học được nghỉ từ 12h00 ngày 25/12 đến hết ngày 26/12/2017;

- Lãnh đạo các đơn vị kiểm tra, đảm bảo an toàn tài sản, cơ sở vật chất của văn phòng, phòng thuộc phạm vi quản lý và đảm bảo để điện thoại ở chế độ trực 24/24;

- Lãnh đạo các đơn vị đặc thù có phương án, kịch bản ứng phó theo phân công: Tổ chức - Hành chính, Công nghệ thông tin, Cơ sở vật chất,..


Để đảm bảo an toàn, đề nghị cán bộ, viên chức và người học thường xuyên theo dõi email, website và page Trường để cập nhật thêm các thông tin mới nhất về diễn biến của cơn bão số 16 này.

Trân trọng./.
 
Danh sách liên hệ Tổ ứng phó với bão số 16 – Trường ĐH Kinh tế - Luật:

1. PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng – Hiệu trưởng, Tổ trưởng: 0903.716.969
2. PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh -  Phó Hiệu trưởng, Tổ phó: 0903.637.456
3. ThS Hà Thanh Minh – Trưởng phòng TC-HC, Thành viên TT: 0913.806.835
4. TS Trần Thanh Long – Trưởng phòng CSVC, Thành viên TT: 0913.683.777
Cùng các thành viên:
5. ThS Hoàng Ngọc Hiếu – Phó Trưởng phòng TC-HC: 0976.351.100
6. ThS Nguyễn Hoàng Anh Tiến – Phó Trưởng phòng CSVC: 0935.212.579
7. ThS Huỳnh Thanh Quảng – Phó Trưởng phòng CNTT: 0902.019.345
8. ThS Trương Hoài Phan - Phó Trưởng phòng CNTT: 0905.783.689
9. Anh Nguyễn Văn Đô – Nhân viên Phòng CSVC: 0945.324.400 (trực 24/24)
10. Anh Nguyễn Văn Bảo Ân - Nhân viên Phòng CSVC: 0168.2745.095 (trực 24/24)
11. Anh Vũ Hồng Sơn – Chuyên viên Phòng CNTT: 0907.918.818 (trực 24/24)
12. Anh Trịnh Thanh Long - Chuyên viên Phòng CNTT: 0988.247.904 (trực 24/24)
13. Anh Lý Hữ Bình – Ca trưởng bảo vệ 1: 0902.496.984
14. Anh Nguyễn Quốc Hùng – Ca trưởng bảo vệ 2: 0906.326.366

 

Tổng truy cập: 8,404,656

564,577