06 cá nhân UEL đạt danh hiệu "Công chức, viên chức Trẻ, Giỏi, Thân thiện" lần 8 năm 2018

Tối ngày 29.11.2018, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM, Thành đoàn TP.HCM đã tuyên dương và trao giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức Trẻ, Giỏi, Thân thiện” lần thứ 8 năm 2018 cho 56 cá nhân. Trong đó, Trường Đại học Kinh tế - Luật có 06 cá nhân vinh dự đạt danh hiệu này.

06 cá nhân của UEL đạt danh hiệu "Công chức, viên chức Trẻ, Giỏi, Thân thiện" lần 8 năm 2018 gồm:

1. Đồng chí Nguyễn Ngọc Phương Thảo - Phòng Công tác sinh viên
2. Đồng chí Nguyễn Văn Tuyên - Phòng Công nghệ thông tin
3. Đồng chí Mạc Thị Diệu Trang - Phòng Quan hệ đối ngoại
4. Đồng chí Mai Quang Hợp - Phòng Tổ chức - Hành chính
5. Đồng chí Huỳnh Thanh Tuyền - Khoa Hệ thống thông tin
6. Đồng chí Hà Hải Đăng - Phòng Quản lý khoa học


06 cá nhân UEL đạt danh hiệu "Công chức, viên chức Trẻ, Giỏi, Thân thiện" lần 8 năm 2018

Năm 2018, từ 152 hồ sơ đề cử của 42 đơn vị, Hội đồng xét trao Giải thưởng đã thẩm định và quyết định trao 56 giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức Trẻ, Giỏi, Thân thiện” cho những gương tiêu biểu, có phẩm chất, năng lực tốt, tư duy năng động, đổi mới, sáng tạo, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp vào thành công chung của cơ quan, đơn vị.Tổng truy cập: 10,454,195

701,145