[UEL-TS-2019] Tổng hợp thông tin tuyển sinh trong quý III và quý IV năm 2019

THÔNG TIN TUYỂN SINH THÁNG 8-9-10

 

CỬ NHÂN
 • Chương trình liên kết quốc tế
Xét tuyển học bạ chương trình Cử nhân Anh quốc
  • Thời hạn đăng ký: đến ngày 30/8/2019
  • Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây: https://bit.ly/2ZhO4B7

 • Chương trình đào tạo trong nước

Xét tuyển chương trình Cử nhân văn bằng 2
(chính quy và vừa làm vừa học) khối ngành kinh tế

 • Thời hạn đăng ký: đến ngày 20/9/2019
 • Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây: https://bit.ly/2ZuUnN0


THẠC SĨ

 • Chương trình liên kết quốc tế
  • Xét tuyển chương trình Thạc sĩ Luật Kinh doanh quốc tế Paris 2
   • Thời hạn đăng ký: đến ngày 20/9/2019
   • Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây: https://bit.ly/2Pd8aba
  • Xét tuyển chương trình Thạc sĩ Luật dân sự chuyên ngành luật tài sản Paris 2
   • Thời hạn đăng ký: đến ngày 20/10/2019
   • Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây: https://bit.ly/2Pd8aba

 • Chương trình đào tạo trong nước
  • Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng đợt 2, năm 2019 tại Bến Tre:
  • Xét tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2020:
   • Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển: Đợt 1 – tháng 10 năm 2019 và Đợt 2 – tháng 3 năm 2020
   • Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây: https://bit.ly/2ZvHuSM

TIẾN SĨ

Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ và dự bị Tiến sĩ đợt 2, năm 2019
Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây: https://bit.ly/2PfYqNg


Tổng truy cập: 11,628,705

1,114,032