Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Trang bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo

Sáng ngày 23.4.2019, tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM), nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Trang đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Luật Kinh tế, với đề tài "Phổ quát hóa quyền con người trong pháp luật kinh tế Việt Nam", người hướng dẫn khoa học là PGS.TS Dương Anh Sơn.


NCS Nguyễn Thị Thu Trang bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, trở thành Tiến sĩ Luật kinh tế đầu tiên của UELHội đồng nhận xét đề tài của NCS Nguyễn Thị Thu Trang


NCS Nguyễn Thị Thu Trang chụp hình lưu niệm với các thành viên Hội đồng đánh giá luận án


Tổng truy cập: 11,997,367

828,053