Hội thảo “Dạy và học ngoại ngữ trong thời hội nhập”

Ngày 06.12.2017, Trường Đại học Kinh tế - Luật đã tổ chức Hội thảo khoa học “Dạy và học ngoại ngữ trong thời hội nhập”.

Trong những năm qua, việc dạy và học tiếng Anh trong các trường đại học đã được đổi mới nhiều thông qua các đề án ngoại ngữ. Tuy nhiên, một tỉ lệ không nhỏ sinh viên vẫn chưa có hứng thú, động lực để học tập và rèn luyện tiếng Anh; thụ động trong việc giao tiếp bằng tiếng Anh trong khi tiếng Anh lại là yêu cầu hàng đầu của các nhà tuyển dụng. Hội thảo khoa học “Dạy và học ngoại ngữ trong thời hội nhập” được Bộ môn Ngoại ngữ Trường Đại học Kinh tế - Luật  tổ chức để các giảng viên trong và ngoài Trường nhìn lại những khó khăn, thách thức trong quá trình giảng dạy tiếng Anh; để từ đó nghiên cứu, trao đổi và chia sẻ về những phương pháp và cách thức hiệu quả nhất để nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh tại Trường.


Hội thảo khoa học “Dạy và học ngoại ngữ trong thời hội nhập”


Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc Hội thảo


TS Phạm Huy Cường trình bày tham luận “Các yếu tố và giá trị cốt lõi trong việc giảng dạy tiếng Anh không chuyên ở các trường đại học trong bối cảnh hội nhập”TS Nguyễn Vũ Phương trình bày tham luận “Students’ perceptions of employing native English speaking teachers to teach English at the University of Economics and Law”

Hội thảo đã ghi nhận được nhiều ý kiến đóng góp, xoay quanh các vấn đề: xây dựng không gian thực hành ngoại ngữ có sự hỗ trợ của giảng viên tiếng Anh cho sinh viên, cán bộ, giảng viên trong Trường; thiết kế chương trình đào tạo tiếng Anh gắn với nhu cầu thực tế của người học; bản thân người học tiếng Anh phải chủ động rèn luyện thường xuyên;…/.

Các đại biểu tham dự Hội thảo trao đổi, đóng góp ý kiến

Thực hiện: CCA

Tổng truy cập: 8,295,659

966,745