Tọa đàm “Định hướng xây dựng khung kỹ năng đáp ứng chuẩn đầu ra sinh viên”

Ngày 22.11.2018, Trường Đại học Kinh tế - Luật đã tổ chức tọa đàm “Định hướng xây dựng khung kỹ năng đáp ứng chuẩn đầu ra sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật”. 

Chất lượng đào tạo của một chương trình hiện nay được thể hiện qua 3 yếu tố: kiến thức, kỹ năng và thái độ của sinh viên tốt nghiệp. Một chương trình đào tạo có chất lượng cao là chương trình phải giúp sinh viên đạt được cả 3 yếu tố này. Do đó, nhà trường không thể chỉ tập trung đến việc cung cấp kiến thức cho sinh viên, mà cần đặc biệt quan tâm đến kỹ năng và thái độ của sinh viên thông qua việc tổ chức các hoạt động đào tạo kỹ năng đa dạng và tạo môi trường rèn luyện kỹ năng cho sinh viên. Trong những năm gần đây, Trường Đại học Kinh tế - Luật đã lựa chọn một số kỹ năng để trang bị cho hơn 1.500 sinh viên tham gia và chuyển tải nhiều nội dung kỹ năng đến tất cả sinh viên năm nhất; thu được phản hồi tích cực từ phía người học và các nhà tuyển dụng. 


Tọa đàm “Định hướng xây dựng khung kỹ năng đáp ứng chuẩn đầu ra sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật”

Các đại biểu tham dự Tọa đàm tập trung thảo luận về các vấn đề như: cần có chuẩn đầu ra về thái độ và kỹ năng cho sinh viên; nên tổ chức đào tạo kỹ năng cho sinh viên tại UEL như thế nào để có hiệu quả; có nên áp dụng chứng chỉ kỹ năng như ngày công tác xã hội để sinh viên tích cực rèn luyện; cần bổ sung thêm tài liệu, giáo trình về kỹ năng mềm trong hệ thống thư viện,…

Tổng kết tọa đàm, Ban tổ chức ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự và trong thời gian tới, sẽ xem xét để sớm đưa ra khung đào tạo kỹ năng cho sinh viên UEL, gắn với khung đào tạo chung để góp phần đáp ứng chuẩn đầu ra cho sinh viên Trường. 


TS Lê Thị Thanh Mai – Trưởng Ban Công tác sinh viên ĐHQG TP.HCM trình bày tham luận
“Thực trạng đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên ĐHQG TP.HCM”


ThS Hoàng Thọ Phú – Giảng viên Khoa Tài chính – Ngân hàng UEL trình bày tham luận
“Tổ chức đào tạo kỹ năng cho sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế - Luật”


TS Nguyễn Vũ Phương – Trưởng phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng UEL trình bày tham luận
“Tích hợp kỹ năng mềm trong việc giảng dạy tiếng Anh nhằm giúp sinh viên
đáp ứng nhu cầu nhà tuyển dụng”
Các đại biểu tham dự tọa đàm đóng góp ý kiến


TS Lê Tuấn Lộc – Phó Hiệu trưởng UEL phát biểu tổng kết tọa đàm

Thực hiện: CCA


Tổng truy cập: 9,754,607

612,225