Trường Đại học Kinh tế - Luật và Trường Đại học Phạm Văn Đồng ký kết hợp tác

Chiều 14.6.2019, tại Quảng Ngãi, Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học với Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM, giai đoạn 2019-2023. 

Theo đó, hai bên sẽ tổ chức các chương trình, kế hoạch nhằm tăng cường học tập, trao đổi kinh nghiệm về chiến lược phát triển đội ngũ, quản trị đại học, đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.
 
Phối hợp tổ chức các hội thảo quốc gia, quốc tế liên quan đến lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu của hai trường; liên kết phối hợp và hợp tác thực hiện các đề tài trọng điểm cấp vùng, địa phương; đăng tải các công trình nghiên cứu trên tạp chí chuyên ngành thuộc trường đối tác.
 
Hai bên kết hợp, tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên tham gia trao đổi giảng dạy, tài liệu, giáo trình và sử dụng các cơ sở dữ liệu hiện có của 2 trường phục vụ mục đích giảng dạy và nghiên cứu.

Lãnh đạo hai trường ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác

Ngoài ra, hai bên còn phối hợp tổ chức các chương trình trao đổi các đoàn sinh viên, tạo điều kiện cho sinh viên tham gia các cuộc thi học thuật, đi kiến tập, thực tế của hai bên.
 
Trường Đại học Kinh tế - Luật sẽ cử chuyên gia tư vấn, hỗ trợ xây dựng những chương trình đào tạo mới mà Trường Đại học Phạm Văn Đồng có nhu cầu và Trường Đại học Kinh tế - Luật có thế mạnh. Hai bên công nhận kết quả học tập và chấp nhận chuyển đổi tín chỉ các môn học tương đương trong các chương trình đào tạo của hai trường.
 
Hằng năm, Trường Đại học Kinh tế Luật cấp một số suất học bổng cho sinh viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng tham gia học kỳ hè tại Trường Đại học Kinh tế Luật; tạo điều kiện cho sinh viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng đến học một số môn học ở Trường Đại học Kinh tế - Luật. 
  
Hai bên còn phối hợp tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn, triển khai liên kết đào tạo bậc đại học vừa học vừa làm, đào tạo sau đại học để đáp ứng nhu cầu học tập và cung cấp nguồn nhân lực tại địa phương. 
 
Tại lễ ký kết, Trường Đại học  Kinh tế - Luật đã trao 20 suất học bổng học kỳ hè cho sinh viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng.

Theo baoquangngai.vn


Tổng truy cập: 10,708,777

786,276