Trường Đại học Kinh tế - Luật và Viện John Von Neumann ký kết hợp tác

Ngày 09.3.2018, Trường Đại học Kinh tế - Luật và Viện John Von Neumann (ĐHQG TP.HCM) đã ký bản ghi nhớ hợp tác nhằm đẩy mạnh tiềm năng phát triển của hai đơn vị, qua đó, giúp nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu, hợp tác doanh nghiệp và gắn kết hệ thống ĐHQG TP.HCM.

Thời gian tới, hai bên sẽ tổ chức các chương trình, kế hoạch nhằm tăng cường học tập, trao đổi kinh nghiệm về chiến lược phát triển đội ngũ, quản trị đại học, quan hệ đối ngoại, giảng dạy và nghiên cứu khoa học; Tăng cường hợp tác trao đổi đội ngũ giảng dạy tại các chương trình, hệ đào tạo hiện hành của hai bên; Phối hợp mở các chuyên ngành mới phù hợp với định hướng đào tạo và nghiên cứu; Phối hợp tổ chức các hội thảo quốc gia, quốc tế liên quan đến lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu của hai bên; Tạo điều kiện để các cán bộ, giảng viên, nhà nghiên cứu sử dụng các cơ sở dữ liệu hiện có của hai bên phục vụ các mục tiêu giảng dạy và nghiên cứu.


Trường ĐH Kinh tế - Luật và Viện John Von Neumann ký kết hợp tác

Sau buổi ký kết, phía Trường Đại học Kinh tế - Luật đã tham quan cơ sở giảng dạy, nghiên cứu của Viện John Von Neumann./.


Phía Trường ĐH Kinh tế - Luật tham quan Viện John Von Neumann


Đại diện hai đơn vị chụp hình lưu niệm 

Thực hiện: CCA

Tổng truy cập: 8,412,720

572,641