Thông báo về việc thực hiện các giải pháp tăng cường an ninh, trật tự và điều chỉnh cổng ra, vào Trường

Nhằm tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự, Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) sẽ thực hiện các giải pháp, cụ thể như sau:

Thứ nhất, Trường bố trí lại cổng ra/vào khuôn viên Trường từ ngày 02/4/2018 như sau: cổng 1 (phía Quốc lộ 1A), cổng 2 (phía đường Vành đai 3); đóng cổng đường hành lang bảo vệ Suối Nhum.
Thứ hai, nhà trường bố trí thêm 02 chốt trực bảo vệ tương ứng với 02 cổng ra/vào; cán bộ viên chức (CBVC) và người học phối hợp để tăng cường an ninh trật tự. Cụ thể là: đối với người đi bộ, xe đạp và xe máy dắt xe khi qua chốt kiểm soát, đeo thẻ khi vào khuôn viên Trường. Đối với xe ô tô: CBVC, người học (có sử dụng ô tô thường xuyên để di chuyển đến Trường) vui lòng liên hệ Phòng TC-HC để được cấp biển hiệu ra vào Trường (hạn chế việc phải kiểm tra mỗi lần ra/vào). Đối với khách liên hệ công tác, đội bảo vệ Trường có trách nhiệm kiểm tra các giấy tờ liên quan trước khi cho vào Trường và ghi thông tin vào sổ trực.Tổng truy cập: 8,412,451

572,372