Nghiên cứu sinh Từ Minh Thiện bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo

Ngày 01.3.2019, tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM), nghiên cứu sinh Từ Minh Thiện đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ kinh tế cấp cơ sở đào tạo, ngành Kinh tế học, với đề tài "Phát triển chuỗi liên kết nhằm nâng cao giá trị xuất khẩu rau quả tươi vùng kinh tế trọng điểm phía Nam”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS Hồ Đức Hùng và TS Trần Văn Đức. 


NCS Từ Minh Thiện trình bày đề tài trước Hội đồng


NCS Từ Minh Thiện chụp hình lưu niệm với các thành viên Hội đồng đánh giá luận án 

Thực hiện: CCA


Tổng truy cập: 9,754,623

612,241