Trường Đại học Kinh tế - Luật và Viện chiến lược ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước ký thỏa thuận hợp tác

Ngày 26.12.2018, đoàn công tác của Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) do PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh làm trưởng đoàn đã thực hiện ký kết biên bản hợp tác với Viện chiến lược ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với nhiều nội dung quan trọng có ý nghĩa thiết thực đối với hoạt động nghiên cứu ứng dụng, tư vấn và phản biện chính sách tại UEL.

Trong khuôn khổ hợp tác giữa ĐHQG TP.HCM và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh đại diện Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM dự lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Viện chiến lược ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Tại buổi lễ, với sự chứng kiến của Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Kim Anh, Trường Đại học Kinh tế - Luật cùng với Viện nghiên cứu quản lý trung ương, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Học viện ngân hàng và BIDV đã ký kết biên bản hợp tác với Viện chiến lược ngân hàng trong hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo và chuyển giao công nghệ. 
Trường ĐH Kinh tế - Luật và Viện chiến lược ngân hàng ký kết thỏa thuận hợp tác

Các nội dung hợp tác cụ thể giữa Trường Đại học Kinh tế - Luật và Viện chiến lược ngân hàng bao gồm:
Hợp tác thực các hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp;
Hợp tác thực hiện hoạt động khảo sát thị trường, nghiên cứu đánh giá tác động của chính sách Nhà nước;
Hợp tác đào tạo, phổ biến kiến thức;
Hợp tác trao đổi thông tin và kết quả nghiên cứu;
Hợp tác trong hợp tác quốc tế.

Sự hợp tác toàn diện giữa UEL và Viện chiến lược ngân hàng đã cụ thể hóa kế hoạch phát triển các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, tư vấn và phản biện chính sách trong đề án thành lập Viện nghiên cứu phát triển công nghệ ngân hàng thuộc ĐHQG TP.HCM.Tổng truy cập: 9,872,002

561,638