Hội nghị Đảng viên Trường Đại học Kinh tế - Luật

Ngày 01.02.2018, Trường Đại học Kinh tế - Luật đã tổ chức Hội nghị Đảng viên năm 2017. 

Trước Hội nghị, tập thể Đảng viên nhà trường đã cùng nhìn lại lịch sử hào hùng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, đồng thời, chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03.02.1930 – 03.02.2018).


Hội nghị Đảng viên Trường ĐH Kinh tế - Luật năm 2017

Hội nghị đã tổng kết, đánh giá kết quả công tác Đảng năm 2017 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ công tác Đảng năm 2016. Các ý kiến đóng góp đối với công tác Đảng trong nhà trường và các hoạt động liên quan sẽ được ghi nhận, nhằm bổ sung hoàn thiện các văn kiện Hội nghị./. 


Đ/c Nguyễn Tiến Dũng - Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Kinh tế - Luật chủ trì Hội nghị


Đ/c Ngô Lê Mạnh Hiếu báo cáo hoạt động của Chi bộ sinh viên 1

Thực hiện: CCA

Tổng truy cập: 8,295,621

966,708