Đại diện UEL tham gia Phiên họp đặc biệt Dự án Đổi mới quản trị đại học tại Đông Nam Á (PURSEA)

Từ ngày 16 tháng 3 năm 2021, đại diện Trường Đại học Kinh tế - Luật, ThS Lê Văn Hinh, điều phối viên dự án PURSEA (Đổi mới quản trị đại học tại Đông Nam Á) đã tham gia cuộc họp trực tuyến phiên họp đặc biệt được tổ chức với mục đích hướng dẫn các thành viên dự án xây dựng báo cáo tổng kết các hoạt động đã thực hiện trong năm 2020 và thống nhất kế hoạch triển khai các hoạt động tiếp theo, trong bối cảnh đặc biệt do dịch bệnh COVID-19 gây ra.

Đây là Dự án của Liên Minh Châu Âu (EU) hỗ trợ một số trường đại học của Việt Nam và Campuchia để đổi mới về quản trị đại học nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng quản trị và chất lượng đào tạo đại học trong tiến trình hội nhập. Các trường đại học tham gia Dự án phía Nam có: Trường Đại học Kinh tế - Luật và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đều là thành viên của ĐHQG-HCM.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, đại diện các trường đại học thành viên dự án  trao đổi về các hoạt động tiếp theo của dự án nhằm giải quyết những thách thức hiện đang đối mặt gồm : Những trở ngại liên quan đến dịch bệnh và việc các chuyên gia không thể di chuyển để tham dự các buổi làm việc trực tiếp, các phương thức và công cụ hỗ trợ để có thể cùng nhau làm việc từ xa hoặc trực tiếp nhằm đảm bảo chất lượng các sản phẩm của dự án và việc thực hiện đúng những cam kết tài chính trong khuôn khổ dự án Erasmus +.

Ngoài việc xây dựng kế hoạch triển khai các hợp phần tiếp theo, buổi làm việc còn tập trung vào tổng kết các hoạt động đã triển khai trong các hợp phần 2, 3, 4 của dự án (WP 2, 3, 4) bao gồm : Tiến hành đánh giá mức độ và tính chất tự chủ của cơ sở giáo dục, xây dựng báo cáo phân tích môi trường bên ngoài có tác động đến hoạt động của 8 trường Đại học khu vực châu Á tham gia dự án, và xây dựng báo cáo tự đánh giá chiến lược phát triển của mỗi trường thành viên.

Các chuyên gia và đối tác dự án cũng đã thống nhất mẫu báo cáo tổng kết các hợp phần 2, 3, 4 nhằm đảm bảo tính liên tục của các công việc đã triển khai và việc thực hiện hợp phần 5 tiếp theo về hoạch định chiến lược phát triển của cơ sở giáo dục.

Cuối cùng, buổi làm việc cũng là dịp để các đối tác tổng kết việc mua sắm các trang thiết bị tin học và phần mềm phục vụ dự án và hoạt động của nhà trường. Dự án PURSEA nhằm tăng cường năng lực quản trị đại học tại Đông Nam Á thông qua việc hoạch định và triển khai chiến lược quản trị mới trong bối cảnh tự chủ đại học. Việc hỗ trợ của dự án sẽ được thực hiện thông qua việc tài trợ mua sắm trang thiết bị tin học và phần mềm phụ vụ việc triển khai, theo dõi và đánh giá kế hoạch hành động trong nhiều năm, bên cạnh đó, dự án cũng hỗ trợ đào tạo nhân lực để đồng hành cùng 8 trường đại học châu Á thành viên của dự án có thể làm chủ các công cụ mới trong điều hành và quản lý nhà trường.

Nguồn: Phòng Quan hệ đối ngoại

 


Tổng truy cập: 12,588,879

1,008,432