Thông báo về việc tạm dừng thi hết môn học kỳ II, năm học 2020-2021

Trước diễn biến mới, nhanh và phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong và ngoài  nước; nhằm thực hiện công tác phòng, chống dịch và chỉ đạo của UBND TP.HCM, thừa  lệnh Ban Giám hiệu Trường, Phòng Tổ chức – Hành chính thông tin KHẨN đến toàn thể viên chức và người lao động, sinh viên hệ chính quy tập trung. Cụ thể: 

1. Tạm dừng thi hết môn học kỳ II, năm học 2020 – 2021. Dựa trên tình hình diễn  biến của dịch bệnh và chỉ đạo của UBND TP.HCM và ĐHQG-HCM, nhà trường sẽ thông báo sớm kế hoạch điều chỉnh tổ chức kỳ thi trong thời gian tới. 

2. Các đơn vị liên quan (Phòng KT&ĐBCL, Phòng Đào tạo, Phòng CTSV, Khoa/Bộ môn, Trung tâm TT&TVTS) thông báo đến viên chức và người lao động được phân công tham gia coi thi, tổ chức kỳ thi; người học về việc điều chỉnh trên để biết, chia  sẻ và cùng phối hợp thực hiện. 

3. Viên chức, người lao động và người học thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quốc gia,  của Bộ Y tế và của chính quyền địa phương. 

     Nguồn: Phòng Tổ chức - Hành chính

 


Tổng truy cập: 12,649,714

675,891