UEL làm việc cùng Đại học Kinh tế Cracow, Ba Lan

Ngày 19/7/2021, Trường Đại học Kinh tế - Luật và Đại học Kinh tế Cracow, Ba Lan (Cracow University of Economics) đã diễn ra buổi họp bằng hình thức trực tuyến.

 

  Tham gia buổi họp, có sự tham dự của PGS.TS Lê Vũ Nam - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật, ThS Lê  Bích Thủy - Trưởng Phòng Quan hệ đối ngoại và ThS Nguyễn Hữu Tín - chuyên viên Phòng Quan hệ đối ngoại. Về phía Đại học Kinh tế Cracow, buổi họp có sự tham gia của bà Joanna Kucharzyk - Phó Trưởng Phòng Quan hệ quốc tế.

 

Trong buổi họp được tổ chức trực tuyến, các bên đã thảo luận về hoạt động trao đổi giảng viên, chuyên viên, sinh viên và hoạt động đồng giảng giữa hai trường.

Buổi gặp gỡ diễn ra thành công là điều kiện thuận lợi để hai bên tìm hiểu, trên cơ sở đó sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa của Trường Đại học Kinh tế - Luật và  Đại học Kinh tế Cracow, Ba Lan.

 

           Nguồn: Phòng Quan hệ đối ngoại

 


Tổng truy cập: 12,762,288

880,770