TẦM NHÌN - SỨ MỆNH


TẦM NHÌN - SỨ MỆNH
     
 TẦM NHÌN

Viện Đào tạo ngoại ngữ không ngừng nghiên cứu và đổi mới để trở thành một trong những cơ sở đào tạo tiếng anh có uy tín hàng đầu thuộc trường Đại học công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh và trong cả nước.

Đa dạng hóa các loại hình, chương trình đào tạo, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội về nguồn nhân lực có trình độ ngoại ngữ và nghiệp vụ Kinh tế - Luật.

  Tăng cường mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng hợp tác giáo dục trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học.

 SỨ MỆNH

  Viện Đào tạo ngoại Ngữ cam kết luôn phấn đấu đổi mới trong việc giảng dạy, kết hợp với nghiên cứu khoa học, mang đến một môi trường học tập tiếng Anh chất lượng cao vì lợi ích của nguời học và sự phát triển của cộng đồng xã hội.

  Tập trung cao độ vào việc đáp ứng các nhu cầu của nguồn nhân lực có khả năng sử dụng tiếng Anh tốt đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế tại Việt Nam.