HƯỚNG DẪN THI ĐẦU VÀO VÀ HỌC NGOẠI NGỮ ĐỐI VỚI KHÓA 22

 

HƯỚNG DẪN

THI ĐẦU VÀO VÀ HỌC NGOẠI NGỮ ĐỐI VỚI K22 

 

Sinh viên nhập học Khóa 22 của Trường Đại học Kinh tế - Luật sẽ phải tham gia Kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào do Trường tổ chức và sẽ tham gia học các học phần ngoại ngữ tại trường theo quy định.

I. Kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào (ĐGNLNNĐV)

1. Đối tượng tham gia ĐGNLNNĐV

Sinh viên chưa có Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo quy định (CCNN) của Nhà trường, bắt buộc phải tham gia ĐGNLNNĐV cho K22;

- Sinh viênCCNN được miễn tham gia ĐGNLNNĐV và được xếp lớp theo mức điểm tương ứng;

Sinh viên có CCNN Đạt mức Chuẩn đầu ra theo quy định của Nhà trường được công nhận đạt Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và không bắt buộc tham gia các học phần Ngoại ngữ theo quy định trong chương trình đào tạo theo học;

2. Thông tin về ĐGNLNNĐV

(1) Đối với sinh viên học Chương trình chuẩn và Chương trình Chất lượng cao (CLC):

Thời gian thi: 25/9/2022, danh sách sinh viên, phòng thi, ca thi theo thông báo của Nhà trường.

Nội dung bài thi: Bài thi ĐGNLNNĐV tiếng Anh tổng quát với 03 kỹ năng do Trường phối hợp với Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo ĐHQG-HCM tổ chức.

Nội dung và dạng câu hỏi vui lòng: Xem tại đây

Lệ phí thi: 280.000 đồng/sinh viên.

(2) Đối với sinh viên học Chương trình Chất lượng cao bằng tiếng Anh (CA):

Thời gian thi: 27/9/2022, danh sách sinh viên, phòng thi, ca thi theo thông báo của Nhà trường.

Nội dung bài thi: Bài thi IELTS 04 Kỹ năng rút gọn do Trường phối hợp với ACET tổ chức.

Nội dung và dạng câu hỏi vui lòng: Xem tại đây

Lệ phí thi: 360.000 đồng/sinh viên.

(3) Đối với sinh viên học Chương trình Chất lượng cao bằng tiếng Pháp:

Thời gian thi: 27/9/2022, danh sách sinh viên, phòng thi, ca thi theo thông báo của Nhà trường.

Nội dung bài thi: Bài thi DELF A2 rút gọn do TTNN-TH của trường tổ chức.

Nội dung và dạng câu hỏi vui lòng: Xem tại đây

Lệ phí thi: 250.000 đồng/sinh viên.

II. Lộ trình học ngoại ngữ tại Trường

Căn cứ vào kết quả ĐGNLNNĐV, sinh viên được nhà trường xếp vào học phần tiếng Anh tương ứng theo lộ trình sau:

 

(1) SV hệ Chuẩn và Chất lượng cao chưa đạt trình độ tham gia chương trình tiếng Anh Tổng quát (EN21, EN22, EN23, EN24) bắt buộc tham giaChương trình tiếng Anh nền tảng (Foundation). Sinh viên nộp học phí tham gia chương trình theo thông báo của Trường, sinh viên có 02 lựa chọn lớp học sau:

a) Foundation (Foundation cấp độ 1: FD01, Foundation cấp độ 2: FD02): 102 tiết, 2 buổi/tuần, kết thúc cuối học kỳ II năm học 2022-2023; xét mở chặn tín chỉ cho HK III năm học 2022- 2023; sĩ số 20-25 sinh viên/lớp; sĩ số 40-50 sinh viên/lớp; học phí: 4.500.000 đồng/sinh viên (Nhà trường tài trợ 40% học phísinh viênđóng 2.700.000 đồng/sinh viên).

b) Foundation Tăng tốc (Foundation tăng tốc cấp độ 1: FD03, Foundation tăng tốc cấp độ 2: FD04): 102 tiết, 4 buổi/tuần, kết thúc cuối học kỳ I; xét mở chặn tín chỉ cho HK II năm học 2022- 2023; sĩ số 20-25 sinh viên/lớp; học phí: 6.000.000 đồng/sinh viên (Nhà trường tài trợ 40% học phísinh viên đóng 3.600.000đồng/sinh viên).

(2) SV hệ CA chưa đạt trình độ tham gia chương trình tiếng Anh học thuật (IELTS 1 - 5.0+, IELTS 2 - 5.5, IELTS 3 - 5.5+, IELTS 4 - 6.0) bắt buộc tham giaChương trình tiếng Anh nền tảng (IELTS Foundation). 

IELTS Foundation dành cho sinh viên học Chương trình CA: 180 tiết, 6 buổi/tuần, sĩ số 20-25 sinh viên/lớp, kết thúc trong học kỳ I, năm học 2022-2023; học phí: 12.000.000 đồng/sinh viên (Nhà trường tài trợ 40% học phísinh viênđóng 7.200.000 đồng/sinh viên).

(3) SV hệ 504CP chưa đạt trình độ tiếng Pháp tương đương chứng chỉ DELF A2 bắt buộc tham giaChương trình tiếng Pháp tăng cường.

Chương trình Chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp (504CP)học lớp tiếng Pháp tăng cường DELF B1: 270 tiết; 3 buổi/tuần; sĩ số 20-25 sinh viên/lớp; học phí: 20.000.000 đồng/sinh viên (Nhà trường tài trợ 40% học phísinh viên đóng 12.000.000 đồng/sinh viên).


2. Sinh viên đủ trình độ học chương trình tiếng Anh chính khoá (theo thông báo kết quả thi ĐGNLNNĐV) được phép đăng ký học các học phần thuộc chương trình.

(1) Đối với sinh viên học chương trình Chuẩn  Chất lượng cao (Chuẩn&CLC): học chương trình tiếng Anh Tổng quát với 04 học phần (EN21, EN22, EN23, EN24), thi cuối học phần theo lịch thi của Nhà trường để hoàn thành Chuẩn quá trình ngoại ngữ. Học phí của các học phần này theo thông báo của nhà trường.

(2) Đối với sinh viên học chương trình Chất lượng cao bằng tiếng Anh (CA): học chương trình tiếng Anh Học thuật với 04 học phần (IELTS 5.0+, IELTS 5.5, IELTS 5.5+, IELTS 6.0);sinh viên thi cuối kỳ theo lịch thi của Nhà trường để hoàn thành Chuẩn quá trình ngoại ngữ. Học phí của các học phần này theo thông báo của nhà trường. Kết thúc học phần IELTS 6.0, sinh viên tự chọn học thêm 02 học phần tiếng Anh Học thuật (HT1, HT2) để bổ sung kĩ năng cần thiết. Nhà trường tài trợ toàn bộ học phí cho 02 học phần HT1 và HT2.

Thông tin chi tiết vui lòng:  Xem tại đây

Ngoài chương trình tiếng Anh và tiếng Pháp chính khoá, sinh viên liên hệ Viện Đào tạo ngoại ngữ (ULA) để được hướng dẫn đăng ký các chương trình bổ sung và đăng ký thi Chứng chỉ quốc tế đầu ra, hoàn thành Chuẩn đầu ra ngoại ngữ đúng thời hạn. Sinh viên đóng học phí các chương trình bổ sung đóng lệ phí thi Chứng chỉ quốc tế khi đăng ký tại Viện Đào tạo Ngoại ngữ.

Thông tin các chương trình vui lòng: Xem tại đây

III. Quy định học ngoại ngữ

1)  Sinh viên chưa đạt Chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo quy định của chương trình đào tạo chuyên ngành phải tham gia kỳ thi Đánh giá Chuẩn quá trình ngoại ngữ do Trường tổ chức vào cuối mỗi học kỳ. Sinh viên không hoàn thành Chuẩn quá trình ngoại ngữ sẽ bị giới hạn số lượng tín chỉ đăng ký học các học phần của chương trình đào tạo và không được đăng ký học phần ngoại ngữ tiếp theo.

Bảng quy định chuẩn quá trình vui lòng: Xem tại đây

2)  Sinh viên chưa nộp Chứng chỉ quốc tế đạt Chuẩn đầu ra trước học kỳ thứ 7 của chương trình đào tạo sẽ không được đăng ký Học phần Thực tập cuối khoá, Khoá luận tốt nghiệp, và Học phần chuyên môn Cuối khoá.

3)  Nhà trường xét công nhận hoàn thành chuẩn đầu ra ngoại ngữ khi sinh viên nộp Chứng chỉ Đầu ra ngoại ngữ đạt chuẩn theo quy định của chương trình đào tạo. Sinh viên được công nhận hoàn thành chuẩn đầu ra ngoại ngữ được miễn các học phần ngoại ngữ tiếp theo trong chương trình đào tạo.

 

Thông tin thêm, liên hệ Viện Đào tạo ngoại ngữ UEL

Phòng A.002, Trường ĐH Kinh tế - Luật

Điện thoại: 0283.724.4545

Website: cfis.uel.edu.vn |

Email: ula@uel.edu.vn