Thông báo Kỳ thi Xếp lớp tiếng Anh đầu vào cho Tân SV K22

HƯỚNG DẪN

KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐẦU VÀO K22 

Sinh viên nhập học Khóa 22 của Trường Đại học Kinh tế - Luật sẽ phải tham gia Kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào do Trường tổ chức và tham gia học các học phần ngoại ngữ tại trường theo quy định.

Thông báo về kỳ thi ĐGNLNNĐV cho K22: Xem tại đây

 

1. Đối tượng tham gia ĐGNLNNĐV

Sinh viên chưa có Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo quy định (CCNN) của Nhà trường, bắt buộc phải tham gia ĐGNLNNĐV cho K22;

- Sinh viên có CCNN được miễn tham gia ĐGNLNNĐV vàđược xếp lớp theo mức điểm tương ứng;

Sinh viêncó CCNN Đạt mứcChuẩn đầu ra theo quy định của Nhà trường được công nhận đạt Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và không bắt buộc tham gia các học phần Ngoại ngữ theo quy định trong chương trình đào tạo theo học;

 

2. Thông tin về ĐGNLNNĐV

(1) Đối với sinh viên học Chương trình chuẩn và Chương trình Chất lượng cao (CLC):

Thời gian thi: 25/9/2022danh sách sinh viên, phòng thi, ca thi theo thông báo của Nhà trường.

Nội dung bài thi: Bài thi ĐGNLNNĐV tiếng Anh tổng quát với 0kỹ năng do Trường phối hợp với Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo ĐHQG-HCM tổ chức.

Nội dung và dạng câu hỏi vui lòng: Xem tại đây

Lệ phí thi: 280.000 đồng/sinh viên.

 

(2) Đối với sinh viên học Chương trình Chất lượng cao bằng tiếng Anh (CA):

Thời gian thi: 27/9/2022danh sách sinh viên, phòng thi, ca thi theo thông báo của Nhà trường.

Nội dung bài thi: Bài thi IELTS 04 Kỹ năng rút gọn do Trường phối hợp với ACET tổ chức.

Nội dung và dạng câu hỏi vui lòng: Xem tại đây

Lệ phí thi: 360.000 đồng/sinh viên.

 

(3) Đối với sinh viên học Chương trìnhChất lượng cao bằng tiếng Pháp:

Thời gian thi: 27/9/2022danh sách sinh viên, phòng thi, ca thi theo thông báo của Nhà trường.

Nội dung bài thi:Bài thi DELF A2 rút gọn do TTNN-TH của trường tổ chức.

Nội dung và dạng câu hỏi vui lòng: Xem tại đây

Lệ phí thi: 250.000 đồng/sinh viên.

 

Lưu ý:Danh sách ca thi, phòng thi sẽ được cập nhật trên website cfis.uel.edu.vn và gửi qua e-mail SV TRƯỚC NGÀY THI 2 NGÀY.