Chương trình tiếng Anh chính khoá - Hệ Chuẩn và Chất lượng cao

 

Chương trình Tiếng Anh chính khoá 

Hệ Chuẩn và Chất lượng cao

1. Đối tượng

·    Sinh viên có kết quả thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào (ĐGNLNNĐV) chưa đạt trình độ học chương trình Tiếng Anh tổng quát: sinh viên phải tham gia học phần tiếng Anh Foundation, đóng thêm học phí học phần này:

+    Lựa chọn 1: Chương trình Foundation (FD01, FD02): sĩ số 40-50 học viên, 102 tiết, 2 buổi/ tuần, 3 tiết/ buổi, 17 tuần.

+    Lựa chọn 2: Chương trình Foundation tăng tốc (FD03, FD04): sĩ số 20-25 học viên, 102 tiết, 4 buổi/ tuần, 3 tiết/ buổi, 8.5 tuần.

·    Sinh viên có kết quả thi ĐGNLNNĐV đạt trình độ học chương trình Tiếng Anh tổng quát: sinh viên phải tham gia học phần tiếng Anh Tiếng Anh tổng quát xếp theo cấp độ (EN21, 22, 23, 24): 4 học phần, sĩ số 40-50, không đóng thêm học phí.

2. Nội dung chương trình 

Nội dung

Chương trình Foundation

Chương trình Tiếng Anh tổng quát

Giáo trình

Business Partner A2

Business Partner A2+, B1, B1+, B2

Cấp độ

Foundation 1 (FD01 hoặc FD03)

Foundation 2 (FD02 hoặc FD04)

4 cấp độ (EN21, EN22, EN23, EN24)

Thời lượng

102 tiết

Mỗi cấp độ 75 tiết

Lịch học

- Foundation (FD01, FD02): 2 buổi/ tuần, 3 tiết/ buổi, 17 tuần

- Foundation tăng tốc (FD03, FD04): 4 buổi/ tuần, 3 tiết/ buổi, 8,5 tuần/ cấp

2 buổi/ tuần, 3 tiết/ buổi, 12,5 tuần/ cấp độ

Riêng HKI 2022-2023: 3 buổi/ tuần, 3 tiết/ buổi, 8,5 tuần

Sĩ số

- Foundation: sĩ số 40-50

- Foundation tăng tốc: sĩ số 20-25

Sĩ số 40 - 50

Đánh giá cuối khoá

Bài thi cuối khoá

Bài thi cuối khoá

3. Lịch học, địa điểm học 

ØLịch học: Theo lịch sắp xếp và thông báo của Phòng Đào tạo.

Ø Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế - Luật.

4. Bài thi cuối khoá/Kỳ thi đánh giá năng lực  

Ø Cuối mỗi học phần, sinh viên tham gia bài thi cuối khóa, nếu đạt chuẩn giữa kỳ sẽ được đăng ký học phần tiếng Anh tiếp theo, nếu không đạt phải đóng học phí học lại, thi lại và sẽ bị giới hạn đăng ký tín chỉ học chuyên môn, không được đăng ký học phần ngoại ngữ tiếp theo.

Ø Cuối mỗi học kỳ, sinh viên có thể tham gia kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ quá trình để có thể đăng ký xét miễn học, học vượt theo quy định của nhà trường.

 

MỌI CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ

VIỆN ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ

Phòng A.002, Trường ĐH Kinh tế - Luật, Khu phố 3, Phường Linh Xuân, TP Thủ Đức, TP HCM  

Email: ula@uel.edu.vn - Số điện thoại: 083.724.4545

HOTLINE: 0939.873.768 (Ms. Trang) - 0818.666.246 (Ms. Hân)