V/v Tổ chức kì thi xét tuyển tiếng Anh đầu vào trình độ thạc sĩ và đầu ra trình độ đại học

            Căn cứ Công văn số 1868/ĐHQG-ĐT ngày 23/11/2021 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc sử dụng kết quả bài thi VPET tổ chức theo hình thức trực tuyến trong thời gian dịch bệnh, giãn cách xã hội, Trường Đại học Kinh tế - Luật thông báo thông tin chi tiết về việc Tổ chức kì thi xét tuyển tiếng Anh đầu vào trình độ thạc sĩ và đầu ra trình độ đại học như sau:

Trân trọng./.