KHÓA HỌC THỰC HÀNH CHUYÊN NGHÀNH KẾ TOÁN

  1. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

 

v  Tính cấp thiết của chương trình

Theo Trung Tâm Dự Báo Nhu Cầu Nhân Lực và Thông Tin Thị Trường Lao Động TP.HCM trong quý  4/2014 về nhu cầu tìm việc Kế toán– Kiểm toán gần 25% trong khi nhu cầu tuyển dụng chưa đến 5%. Bên cạnh đó Doanh nghiệp thường chỉ tuyển dụng nhân sự có chuyên môn và kinh nghiệm làm việc thực tế. Trong khi đó Sinh viên mới ra trường chưa có điều kiện để đáp ứng yêu cầu này của Nhà tuyển dụng.

Sinh viên làm sao để có kinh nghiệm thực tế đáp ứng nhu cầu tuyển dụng khi ra trường?

Đại học kinh tế luật TP.HCM và công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Thuế  hợp tác chương trình Đào Tạo Thực Tế:

v  Lợi ích Sinh viên nhận được từ chương trình:

-          Trải nghiệm và có kinh nghiệm thực tiễn trong công tác: Tài chính - Kế toán- Thuế và các thủ tục hành chính liên quan của doanh nghiệp.

-          Thực hành lập chứng từ, ghi sổ kế toán, lập báo cáo kế toán - thuế kết hợp với báo cáo thực tập theo chuyên đề dựa trên bộ hồ sơ chứng từ Sống của gần 80 doanh nghiệp trên tất cả các ngành nghề sau khi được Doanh nghiệp hướng dẫn, mô phỏng đặc điểm hoạt động, tổ chức công tác kế toán...

-          Đồng thời đây cũng là cơ hội để sinh viên hòa nhập với văn hóa công sở.

-          Được hướng dẫn và cung cấp đầy đủ số liệu để làm báo thực tập tốt nhất.

v  Sau khi hoàn tất chương trình, sinh viên đủ khả năng:

-        Sinh viên có đủ năng lực đảm nhận các vị trí kế toán viên, kế toán tổng hợp theo yêu cầu của Nhà tuyển dụng;

-        Biết cách lập các loại báo cáo thuế, báo cáo quyết toán thuế TNDN, Báo cáo tài chính trên phần mền kế toán và phần mềm kê khai thuế;

-        Có kỹ năng ứng sử văn hóa nơi công sở;

-        Hoàn tất báo cáo thực tập tốt nhất theo yêu cầu.

 

  1. MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP

 

-     Công ty TNHH DV TV Thuế  – Đại lý thuế đầu tiên tại TP.HCM được Trung Tâm Kỷ Lục Việt Nam xác lập – Bộ Tài Chính tặng Bằng KhenCơ sở đào tào thực tế gắn với lý luận chuyên sâu luôn tự hào là đơn vị đào tạo chuyên nghiệp và uy tín. Chúng tôi đã tổ chức thành công nhiều hội thảo và chương trình đào tạo với các tổ chức và sinh viên: YBA – Hội Doanh nhân trẻ TP. HCM, VAAHCM- Hội kế toán TP. HCM, Đại Học FPT, Đại Học Kinh Tế, Đại Học Hùng Vương, Đại Học US…

-     Thực hành trên phần mềm kế toán, phần mềm khai thuế trên chứng từ thực tế.

-     Với đội ngũ giảng viên là các chuyên gia tài chính, kế toán, thuế, ngân hàng am hiểu thực tế và môi trường làm việc thân thiện, khoa học hiệu quả.

 

 

  1. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

 

-     Sinh viên chuyên nghành kế toán, tài chính năm 3 và năm cuối.

-     Người đã đi làm và sinh viên đã tốt nghiệp muốn bổ sung kiến thức và thực tế.

 

 

  1. NỘI DUNG  & THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH

 

STT

Nội dung

Thời lượng (giờ)

Chuyên đề 1: Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp ảnh hưởng đến Tổ chức công tác kế toán và Báo cáo tài chính

1

 Doanh nghiệp kinh doanh:

-        Thương mại, dịch vụ, sản xuất và kinh doanh tổng hợp

1

2

 Mô tả tổ chức công tác kế toán tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp:

-        Thương mại, dịch vụ, sản xuất và kinh doanh tổng hợp

1

Chuyên đề 2: Hướng dẫn và hệ thông hóa các công việc liên quan đến tổ chức Kế toán - Thuế và Thủ tục hành chính của doanh nghiệp

1

Nhóm công việc liên: Kế toán

-          Hướng dẫn,  thực hành đăng ký và mở, ghi sổ, khóa sổ, sửa chữa sổ kế toán;

-          Giới thiệu  và nhận biết các sổ tổng hợp, chi tiết;

-          Xem xét các báo cáo kế toán thường gặp và các quy định thủ tục hành chính;

-          Giới thiệu người làm công tác kế toán và trách nhiệm có liên…

2

2

Nhóm công việc liên: Tài chính – Thống kê

-           Giới thiệu các báo cáo thống kế;

-          Hướng dẫn lập các báo cáo thống kê…

1

3

Nhóm công việc: Kê khai – nộp thuế

-           Hướng dẫn đăng ký thuế (đăng ký thuế đối với cá nhân và doanh nghiệp);

-          Hướng dẫn và thực hành lập các thủ tục kê khai thuế ban đầu đối với doanh nghiệp mới hoạt động;

-          Giới thiệu các mẫu biểu tờ khai …

2

4

Nhóm công việc: Lương và BHXH:

-          Hướng dẫn, thực hành đăng ký kê khai danh sách lao động với Phòng lao động;

-          Hướng dẫn, thực hành xây dựng thang lương bảng lương;

-          Hướng dẫn, thực hành hồ sơ đăng ký, thay đổi bổ sung bảo hiểm xã hội với cơ quan bảo hiểm;

-          Hướng dẫn, thực hành hồ sơ thành lập và xác nhận tổ chức công đoàn tại liên đoàn lao động…

2

5

Nhóm công việc: Giao tiếp công sở và cơ quan công quyền

-          Thực hành giao tiếp văn hóa công sở;

-          Thực hành giao tiếp văn hóa ứng sử và các giao dịch với cơ quan công quyền (Cơ quan thuế, bảo hiểm, lao động, khách hàng…).

2

Chuyên đề 3: Hướng dẫn, thực hành hạch toán kế toán, lập báo cáo tài chính – thuế trên phần mền kế toán, phần mềm khai thuế trên chứng từ thực tế của gần 80 doanh nghiệp.

1

Thực hành kế toán và kê khai nộp thuế:

+ Giới thiệu các quy định về hóa đơn, chứng từ và thực hành nhận biết, tiếp nhận, xử lý, ghi chép và lưu giữ hóa đơn, chứng từ…:

-          Hóa đơn bán hàng, hóa đơn GTGT, tem, vé… cách viết hóa đơn, Hiệu chỉnh hóa đơn sai sót và những lưu ý thường gặp ..

+ Giới thiệu các quy định cơ bản về chính sách thuế, thủ thục thuế hiện hành:

-           Người đại diện với cơ quan thuế, thời hạn nộp hồ sơ thuế, chữ viết, ngôn ngữ, ký tờ khai, chính sách thuế GTGT, chính sách thuế TNDN, chính sách thuế TNCN, chính sách thuế môn bài  cơ bản …

+ Thực hành lập các báo cáo thuế GTGT, Thuế TNDN, Thuế TNCN và thuế môn bài:

-          Lập bảng kê mua vào bán ra và tờ khai thuế GTGT; Khai tạm tính thuế TNDN quý; Lập tờ khai tạm tính thuế TNCN tháng/quý/ quyết toán năm; Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN…

+ Giới thiệu, phổ biến lưu đồ chứng từ và sơ đồ hạch toán của từng phần hành kế toán:

-          Lưu đồ chứng từ tạm ứng/ thanh toán tạm ứng; lưu đồ chứng từ phải thu/doanh thu, lưu đồ chứng từ mua hàng/ nợ phải trả…

+ Hướng dẫn hạch toán kế toán theo từng phần hành kế toán tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp:

-          Phần hành kế toán tiền, phải thu, phải trả, hàng tồn kho, doanh thu, chi phí, tài sản cố định và xác định kết quả kinh doanh…).

20

2

Thực hành lập Báo cáo tài chính – Báo cáo quyết toán thuế (Nâng cao)

-          Hướng dẫn và thực hành lập Bảng cân đối kế toán và lưu ý; Báo cáo kết quả kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cáo tài chính;

-           Hướng dẫn và thực hành lập tờ khai quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp.

5

Chuyên đền 4: Ngân hàng thương mại và công việc kế toán, tài chính – ngân hàng

 

-          Định hướng và giới thiệu các công việc tại ngân hàng;

-           Giới thiệu các nghiệp vụ của ngân hàng - mối quan hệ giữa kế toán doanh nghiệp và ngân hàng;

-           Giới thiệu các công việc thẩm định tài chính cho mục đích cấp tín dụng thông qua báo cáo tài chính và các báo cáo, thông tin phi tài chính .

5

 

Nhận xét, góp ý và đánh giá của đơn vị thực tập

1

(*) Tổng thời lượng: 42 buổi ~ 3 tiếng/buổi

 


 

 

  1. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

 

-     CPT- Nguyễn Văn Được Tổng giám đốc công ty Trọng Tín và hiện đang là UVBH TW Hội tư vấn thuế Việt Nam;

-     Bà Nguyễn Thị Hoàng – PGĐ kinh doanh chi nhánh Ngân hàng ACB.

-     Ông Phan Dũng  Khánh – GĐ tư vấn chiến lược đầu tư Maybank Kim Eng.

 

 

  1. CHỨNG CHỈ

Học viên tham gia và hoàn tất khóa học sẽ được cấp Chứng chỉ tốt nghiệp do Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG-HCM) và Công ty TNHH DV TV Thuế Trọng Tín.

 

 

  1. HỌC PHÍ: 4.000.000 đ/Khóa học

Học phí đã bao gồm:

-     Tài liệu học tập; Lệ phí thi và cấp chứng chỉ

v  Chương trình ưu đãi: Giảm 20% học phí cho 20 Sinh viên đăng ký đầu tiên, 20 sinh viên đạt kết quả khá giỏi và 10 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

 

 

  1. THÔNG TIN LIÊN HỆ - GHI DANH:

 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC & ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT (CFIS)

Đ/c: P.004, Khu phố 3, P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức, TP.HCM

ĐT: 08.3.724.4545 – Hotline: 0938.262.177 (A. Hiếu) – 0978.497.947 (C. Nhung)

Email: ttnnth@uel.edu.vn – Website: http://cfis.vn