TỔNG KHAI GIẢNG KHÓA 20 NGÀY 20/10/2014 (07/10/2014)

Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học và Đào tạo ngắn hạn CFIS tiếp tục khai giảng khóa 20 dành cho các bạn sinh viên  và mọi đối tượng có nhu cầu trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng về ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ, hỗ trợ quá trình học tập cũng như phát triển bản thân. 

TỔNG KHAI GIẢNG KHÓA 19 NGÀY 22/09/2014 (22/09/2014)

Ngày 22/09/2014, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Đào tạo ngắn hạn CFIS sẽ khai giảng các khóa học với nhiều ưu đãi hấp dẫn

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC HÈ CFIS SUMMER (14/07/2014)

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và đào tạo ngắn hạn triển khai khai giảng khóa học hè khai giảng vào ngày 14/07/2014 với các khóa học về ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ ngắn hạn.