UEL kiểm tra thân nhiệt với CCVC, người học, khách liên hệ từ ngày 11/5/2020

Nhằm tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, từ ngày 11/5/2020 (thứ Hai) Trường Đại học Kinh tế - Luật sẽ tổ chức kiểm tra thân nhiệt với CCVC, người học và khách liên hệ tại 2 cổng kiểm soát ra, vào.

Ngoài ra Nhà trường đã và triển khai thực hiện các giải pháp phòng chống dịch như:
- Tổng vệ sinh phòng học, thang máy, nhà vệ sinh bằng nước tiệt trùng, diệt khuẩn;
- Trang bị nước rửa tay tại tất cả các nhà vệ sinh;
- Vệ sinh thường xuyên các thiết bị phòng học (micro, remote,…), thay đầu bọc micro sử dụng 01 lần;
- Cung cấp khẩu trang miễn phí cho người có nhu cầu, bố trí dung dịch rửa tay khô và đo thân nhiệt cho CCVC và người học (có nhu cầu) tại các vị trí sau: các cổng ra vào, sảnh nhà A;
- Không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp học; tiếp tục duy trì đeo khẩu trang trên đường đến trường, trước khi vào lớp, trong giờ ra chơi, khi ra khỏi lớp và đến nơi công cộng...
- Không áp dụng giãn cách trong lớp học. Khuyến khích sinh viên hạn chế tiếp xúc giữa sinh viên các lớp học với nhau và chỗ đông người.
Tổng truy cập: 11,997,194

827,880