Hội đồng trường

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

 

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Nhiệm vụ trong hội đồng

1

PGS.TS Lê Tuấn Lộc

Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch

2

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng

Nguyên Hiệu trưởng

Phó Chủ tịch

3

ThS Hà Thanh Minh

Trưởng phòng Phòng Tổ chức – Hành chính

Thư ký

4

PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh

Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

Thành viên

5

GS.TS Nguyễn Thị Cành

Cố vấn,nghiên cứucao cấp

Thành viên

6

Ông Trần Ngọc Chu

Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen

Thành viên

7

TS Lê Thành Dương

Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao

Thành viên

8

TS Huỳnh Thị Thúy Giang

Trưởng khoa Khoa Kinh tế đối ngoại

Thành viên

9

PGS.TS Nguyễn Chí Hải

Trưởng khoa Khoa Kinh tế

Thành viên

10

ThS Tống Anh Hào

Tòa án Nhân dân tối cao

Thành viên

11

ThS Ngô Lê Mạnh Hiếu

Bí thư Đoàn Thanh niên, nghiên cứu sinh

Thành viên

12

TS Nguyễn Đình Hưng

Trưởng phòng Phòng Kế hoạch – Tài chính

Thành viên

13

ThS Vũ Anh Khoa

Chủ tịch UBND Quận 10

Thành viên

14

TS Trần Thanh Long

Trưởng phòng Phòng Cơ sở vật chất

Thành viên

15

PGS.TS Nguyễn Văn Luân

Nguyên Hiệu trưởng

Thành viên

16

ThS Võ Văn Minh

Chủ tịch HĐND Tỉnh Bình Dương

Thành viên

17

PGS.TS Lê Vũ Nam

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng

Thành viên

18

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nhung

Trưởng khoa Khoa Luật

Thành viên

19

TS Lê Hoành Sử

Trưởng khoa Khoa Hệ thống thông tin

Thành viên

20

PGS.TS Nguyễn Minh Tâm

Phó Giám đốc ĐHQG-HCM

Thành viên

21

GS.TS Nguyễn Quang Thuấn

Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận TW

Thành viên

22

TS Phạm Quốc Thuần

Chủ tịch Công đoàn

Thành viên

23

TS Nguyễn Thanh Trọng

Trưởng phòng Phòng Đào tạo

Thành viên

24

ThS Võ Văn Trọng

Trưởng phòng Phòng Công tác sinh viên

Thành viên

25

PGS.TS Trịnh Quốc Trung

Trưởng phòng Phòng Quản lý khoa học

Thành viên