Hội đồng trường

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

 

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Nhiệm vụ trong hội đồng

1

PGS.TS Lê Tuấn Lộc

Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch

2

PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh

Hiệu trưởng

Phó Chủ tịch

3

ThS Võ Văn Trọng

Trưởng phòng, Phòng Hành chính

Thành viên,

Thư ký

4

GS.TS Nguyễn Thị Cành

Cố vấn cao cấp Viện Nghiên cứu phát triển công nghệ ngân hàng

Thành viên

5

Ông Trần Ngọc Chu

Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen

Thành viên

6

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng

Nguyên Hiệu trưởng

Thành viên

7

TS Lê Thành Dương

Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao

Thành viên

8

PGS.TS Đoàn Thị Phương Diệp

Trưởng phòng, Phòng Thanh tra - Pháp chế

Thành viên, Trưởng Ban Giám sát

9

PGS.TS Huỳnh Thị Thúy Giang

Phó Hiệu trưởng

Thành viên

10

PGS.TS Nguyễn Chí Hải

Giảng viên Khoa Kinh tế

Thành viên

11

ThS Tống Anh Hào

Tòa án Nhân dân tối cao

Thành viên

12

ThS Ngô Lê Mạnh Hiếu

Phó Trưởng phòng, Phòng Nhân sự

Thành viên

13

ThS Vũ Anh Khoa

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op

Thành viên

14

TS Trần Thanh Long

Trưởng phòng, Phòng Quản trị tài sản

Thành viên

15

PGS.TS Nguyễn Văn Luân

Nguyên Hiệu trưởng

Thành viên

16

ThS Võ Văn Minh

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương

Thành viên

17

CN Bùi Hoàng Mol

Bí thư Đoàn Trường

Thành viên

18

PGS.TS Lê Vũ Nam

Phó Hiệu trưởng

Thành viên

19

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nhung

Trưởng khoa, Khoa Luật

Thành viên

20

TS Lê Hoành Sử

Trưởng khoa, Khoa Hệ thống thông tin

Thành viên

21

PGS.TS Nguyễn Minh Tâm

Phó Giám đốc ĐHQG-HCM

Thành viên

22

ThS Lợi Minh Thanh

Trưởng phòng, Phòng Tài chính

Thành viên

23

GS.TS Nguyễn Quang Thuấn

Hội đồng Lý luận Trung ương

Thành viên

24

TS Phạm Quốc Thuần

Chủ tịch Công đoànTrường

Thành viên