Sách chuyên khảo, giáo trình

       Nhằm hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên và học viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, hoạt động biên soạn giáo trình, tài liệu được nhà Trường đặc biệt quan tâm. Ban Điều hành Công tác giáo trình được thành lập theo Quyết định số 01/QĐ-ĐHKTL  ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật. Ban Điều hành Công tác giáo trình có chức năng, nhiệm vụ tổ chức các hoạt động biên soạn, in ấn và phát hành giáo trình, tài liệu phục vụ các chương trình đạo tạo của Trường và các cơ sở giáo dục khác
        Giáo trình, tài liệu được biên soạn sát với kiến thức chuyên ngành của từng môn học, đồng thời kết hợp kinh nghiệm giảng dạy và hoạt động thực tiễn  nghiên cứu của Thầy, Cô là giảng viên của Trường. Giáo trình, tài liệu được biên soạn, xuất bản dưới nhiều thể loại như: Sách chuyên khảo, giáo trình, sách tham khảo, tài liệu học tập, …

        Giáo trình, tài liệu của Trường biên soạn được phát hành tại Thư Quán Trường. Quý Thầy, Cô, học viên, sinh viên có nhu cầu trang bị nguồn tài liệu này vui lòng liên hệ:

THƯ QUÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
            Địa chỉ: Khu phố 3, Phường Linh Xuân, Q. Thủ Đức, TP.HCM
            Số điện thoại: 08-37244555 (6392)

            Email: thuquansinhvien@st.uel.edu.vn
            Hoặc BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TÁC GIÁO TRÌNH

            Số điện thoại: 08-37244555 (6425)  Thư ký

            Email:
banctgt@uel.edu.vn

            Danh mục tài liệu