Hội đồng Đảm bảo chất lượng

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

 

Stt

Họ và tên

Đơn vị

Nhiệm vụ

1

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng

Hiệu trưởng

Chủ tịch

2

PGS.TS Lê Vũ Nam

Phó Hiệu trưởng

Phó chủ tịch thường trực

3

PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh

Phó Hiệu trưởng

Phó chủ tịch

4

TS. Nguyễn Vũ Phương

Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Ủy viên thường trực

5

ThS. Nguyễn Minh Trí

Phó trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Ủy viên thư ký

6

ThS. Hà Thanh Minh

Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính

Ủy viên

7

TS. Nguyễn Thanh Trọng

Trưởng Phòng Đào tạo

Ủy viên

8

ThS. Lưu Văn Lập

Phó Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính

Ủy viên

9

PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình

Trưởng Phòng Sau đại học

Ủy viên

10

PGS.TS Trịnh Quốc Trung

Trưởng Phòng Quản lý khoa học

Ủy viên

11

TS. Trần Thanh Long

Trưởng Phòng Cơ sở vật chất

Ủy viên

12

ThS. Võ Văn Trọng

Trưởng Phòng Công tác sinh viên

Ủy viên

13

ThS. Lê Bích Thủy

Trưởng Phòng Quan hệ đối ngoại

Ủy viên

14

TS. Đoàn Thị Phương Diệp

Trưởng Phòng Thanh tra pháp chế

Ủy viên

15

ThS. Trần Thị Hồng Xiêm

Giám đốc Thư viện

Ủy viên

16

PGS.TS Nguyễn Chí Hải

Trưởng Khoa Kinh tế

Ủy viên

17

TS. Huỳnh Thị Thúy Giang

Trưởng Khoa Kinh tế đối ngoại

Ủy viên

18

TS. Hồ Xuân Thủy

Phó trưởng khoa phụ trách Khoa Kế toán – Kiểm toán

Ủy viên

19

PGS.TS Nguyễn Anh Phong

Trưởng Khoa Tài chính – Ngân hàng

Ủy viên

20

TS. Lê Hoành Sử

Trưởng Khoa Hệ thống thông tin

Ủy viên

21

TS. Huỳnh Thanh Tú

Phó trưởng khoa phụ trách Khoa Quản trị kinh doanh

Ủy viên

22

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nhung

Trưởng Khoa Luật

Ủy viên

23

PGS.TS Dương Anh Sơn

Trưởng Khoa Luật kinh tế

Ủy viên

24

TS. Phạm Hoàng Uyên

Trưởng Khoa Toán kinh tế

Ủy viên

25

TS. Nguyễn Thị Bích Ngoan

Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ

Ủy viên