Hoạt động văn hóa - nghệ thuật

Hoạt động văn hóa văn nghệ là điểm mạnh trong phong trào sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật. Hàng năm, sinh viên Trường đều gặt hái nhiều thành tích cao đưa Trường Đại học Kinh tế - Luật là một trong những trường nổi bật tại TP.HCM.

Để được rèn luyện và phát triển niềm đam mê nghệ thuật, hãy tham gia vào Đội văn nghệ Trường (VNB)