Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởngPGS.TS Nguyễn Tiến Dũng
Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng  Phụ trách chung toàn bộ hoạt động của Trường. 

  Phụ trách các mảng công tác: Hoạch định, triển khai và quản lý chiến lược; chính trị tư tưởng; tổ chức –nhân sự; tài chính; đào tạo sau đại học; thi đua khen thưởng.

  Phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Kế hoạch – Tài chính; Phòng Sau đại học & Quản lý khoa học (mảng đào tạo SĐH); Khoa Kinh tế; Bộ môn Toán kinh tế.PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện
Phó Hiệu trưởng


  Phụ trách các mảng công tác:
  Nghiên cứu khoa học và hoạt động hợp tác quốc tế lĩnh vực luật; chương trình tăng cường tiếng Pháp; hoạt động báo chí và truyền thông; công tác kiểm định, khảo thí và thanh tra học chính; các chương trình liên kết với nước ngoài và chuyên san kinh tế, luật và quản lý (lĩnh vực luật); Bản tin UEL.

  Phụ trách các đơn vị: Phòng Hợp tác quốc tế; Phòng Sau đại học & Quản lý khoa học (mảng NCKH về Luật); Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng; Khoa Luật; Khoa Luật kinh tế; Bộ môn Ngoại ngữ.PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh
Phó Hiệu trưởng  Phụ trách các mảng công tác:
  Xây dựng cơ bản; các dự án xây dựng và đầu tư; kế hoạch – tài chính theo phân công của Hiệu trưởng; hệ thống thông tin; hoạt động dịch vụ của các đơn vị; quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên.

  Phụ trách các đơn vị: Phòng Quản trị thiết bị; Tổ Công nghệ thông tin; Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên; Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học & Đào tạo ngắn hạn; Khoa Tài chính – Ngân hàng; Khoa Kế toán – Kiểm toán.TS Lê Tuấn Lộc
Phó Hiệu trưởng  Phụ trách các mảng công tác:
  Đào tạo đại học; chương trình chất lượng cao và cử nhân tài năng; giáo trình; công tác sinh viên, cựu sinh viên.

  Phụ trách các đơn vị: Phòng Đào tạo; Phòng Công tác sinh viên; Thư viện; Khoa Kinh tế đối ngoại.Tổng truy cập: 9,485,803

953,351