Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởngPGS.TS Nguyễn Tiến Dũng
Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng  Phụ trách chung toàn bộ hoạt động của Trường.

  Trực tiếp phụ trách các mảng công tác: hoạch định, triển khai và quản lý chiến lược; chính trị tư tưởng; tổ chức – nhân sự; tài chính; đào tạo sau đại học; thi đua - khen thưởng; Bản tin Trường.

  Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Kế hoạch – Tài chính; Phòng Sau đại học; Phòng Công nghệ thông tin; Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính; Khoa Kinh tế; Khoa Toán kinh tế.

  Nhiệm vụ khác:
  + Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ ĐHQG-HCM, Ủy viên Hội đồng      ĐHQG-HCM;
  + Bí thư Đảng ủy Trường;
  + Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường.PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh
Phó Hiệu trưởng  Trực tiếp phụ trách các mảng công tác:
  nghiên cứu khoa học (lĩnh vực kinh tế, quản lý); nghiên cứu công nghệ ngân hàng, báo cáo thường niên thị trường tài chính; xây dựng cơ bản; các dự án xây dựng và đầu tư; kế hoạch – tài chính theo phân công của Hiệu trưởng; quan hệ doanh nghiệp và đào tạo ngắn hạn.

  Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Quản lý khoa học; Phòng Cơ sở vật chất; Khoa Tài chính – Ngân hàng; Khoa Kế toán – Kiểm toán; Khoa Hệ thống thông tin; Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp; Viện Nghiên cứu Phát triển Công nghệ Ngân hàng; Chuyên san Kinh tế - Luật và Quản lý.

  Nhiệm vụ khác: Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường.PGS.TS Lê Tuấn Lộc
Phó Hiệu trưởng  Trực tiếp phụ trách các mảng công tác: đào tạo đại học; chương trình chất lượng cao và cử nhân tài năng; công tác giáo trình; E-learning; truyền thông, báo chí và tư vấn tuyển sinh; công tác sinh viên và cựu sinh viên.

  Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Đào tạo; Phòng Công tác sinh viên; Khoa Kinh tế đối ngoại; Khoa Quản trị kinh doanh; Bộ môn Ngoại ngữ; Thư viện; Trung tâm Ngọai ngữ và Tin học; Trung tâm Truyền thông và Tư vấn tuyển sinh.

  Nhiệm vụ khác:
  + Phó Bí thư Đảng uỷ Trường;
  + Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường.
PGS.TS Lê Vũ Nam
Phó Hiệu trưởng


  Trực tiếp phụ trách các mảng công tác: nghiên cứu khoa học (lĩnh vực luật); hoạt động hợp tác quốc tế; các đề án và chương trình liên kết với nước ngoài; công tác kiểm định, khảo thí và thanh tra học chính.

  Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Quan hệ đối ngoại; Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng; Phòng Thanh tra – Pháp chế; Khoa Luật; Khoa Luật Kinh tế; Trung tâm Đào tạo Quốc tế; Trung tâm Pháp luật Hoa Kỳ.

  Nhiệm vụ khác: Uỷ viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường.Tổng truy cập: 12,312,273

1,221,094