Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởngPGS.TS Nguyễn Tiến Dũng
Hiệu trưởng  Phụ trách chung toàn bộ hoạt động của Trường.

  Trực tiếp phụ trách các mảng công tác: hoạch định, triển khai và quản lý chiến lược; chính trị tư tưởng; tổ chức – nhân sự; tài chính; đào tạo sau đại học; thi đua - khen thưởng; Bản tin Trường.

  Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Kế hoạch – Tài chính; Phòng Sau đại học; Phòng Công nghệ thông tin; Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính; Khoa Kinh tế; Khoa Toán kinh tế, Phòng đào tạo; Trung tâm Truyền thông và Tư vấn tuyển sinh.

  Nhiệm vụ khác:
  + Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ ĐHQG-HCM, Ủy viên Hội đồng      ĐHQG-HCM;
  + Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường.PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng  Trực tiếp phụ trách các mảng công tác:
  nghiên cứu khoa học (lĩnh vực kinh tế, quản lý); nghiên cứu công nghệ ngân hàng, báo cáo thường niên thị trường tài chính; xây dựng cơ bản; các dự án xây dựng và đầu tư; kế hoạch – tài chính theo phân công của Hiệu trưởng; quan hệ doanh nghiệp và đào tạo ngắn hạn.

  Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Quản lý khoa học; Phòng Cơ sở vật chất; Khoa Tài chính – Ngân hàng; Khoa Kế toán – Kiểm toán; Khoa Hệ thống thông tin; Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp; Viện Nghiên cứu Phát triển Công nghệ Ngân hàng; Chuyên san Kinh tế - Luật và Quản lý; Khoa Kinh tế Đối ngoại; Khoa Quản trị kinh doanh; Thư viện.

  Nhiệm vụ khác:

  + Phó Bí thư Đảng ủy Trường;

  Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường.
PGS.TS Lê Vũ Nam
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng


  Trực tiếp phụ trách các mảng công tác: nghiên cứu khoa học (lĩnh vực luật); hoạt động hợp tác quốc tế; các đề án và chương trình liên kết với nước ngoài; công tác kiểm định, khảo thí và thanh tra học chính.

  Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Quan hệ đối ngoại; Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng; Phòng Thanh tra – Pháp chế; Khoa Luật; Khoa Luật Kinh tế; Trung tâm Đào tạo Quốc tế; Trung tâm Pháp luật Hoa Kỳ; Phòng Công tác sinh viên; Bộ môn ngoại ngữ; Trung tâm ngoại ngữ và tin học.

  Nhiệm vụ khác:

  + Phó Bí thư Đảng ủy Trường;

  Uỷ viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường.Tổng truy cập: 12,588,840

1,008,393