I UEL
Days
Hours
Minutes
Seconds

Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng



PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng
Hiệu trưởng



  Phụ trách chung toàn bộ hoạt động của Trường.

  Trực tiếp phụ trách các mảng công tác: hoạch định, triển khai và quản lý chiến lược; chính trị tư tưởng; tổ chức – nhân sự; tài chính; đào tạo sau đại học; thi đua - khen thưởng; Bản tin Trường.

  Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Kế hoạch – Tài chính; Phòng Sau đại học; Phòng Công nghệ thông tin; Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính; Khoa Kinh tế; Khoa Toán kinh tế, Phòng đào tạo; Trung tâm Truyền thông và Tư vấn tuyển sinh.

  Nhiệm vụ khác:
  + Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ ĐHQG-HCM, Ủy viên Hội đồng      ĐHQG-HCM;
  + Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường.



PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng



  Trực tiếp phụ trách các mảng công tác:
  nghiên cứu khoa học (lĩnh vực kinh tế, quản lý); nghiên cứu công nghệ ngân hàng, báo cáo thường niên thị trường tài chính; xây dựng cơ bản; các dự án xây dựng và đầu tư; kế hoạch – tài chính theo phân công của Hiệu trưởng; quan hệ doanh nghiệp và đào tạo ngắn hạn.

  Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Quản lý khoa học; Phòng Cơ sở vật chất; Khoa Tài chính – Ngân hàng; Khoa Kế toán – Kiểm toán; Khoa Hệ thống thông tin; Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp; Viện Nghiên cứu Phát triển Công nghệ Ngân hàng; Chuyên san Kinh tế - Luật và Quản lý; Khoa Kinh tế Đối ngoại; Khoa Quản trị kinh doanh; Thư viện.

  Nhiệm vụ khác:

  + Phó Bí thư Đảng ủy Trường;

  Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường.




PGS.TS Lê Vũ Nam
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng


  Trực tiếp phụ trách các mảng công tác: nghiên cứu khoa học (lĩnh vực luật); hoạt động hợp tác quốc tế; các đề án và chương trình liên kết với nước ngoài; công tác kiểm định, khảo thí và thanh tra học chính.

  Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Quan hệ đối ngoại; Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng; Phòng Thanh tra – Pháp chế; Khoa Luật; Khoa Luật Kinh tế; Trung tâm Đào tạo Quốc tế; Trung tâm Pháp luật Hoa Kỳ; Phòng Công tác sinh viên; Bộ môn ngoại ngữ; Trung tâm ngoại ngữ và tin học.

  Nhiệm vụ khác:

  + Phó Bí thư Đảng ủy Trường;

  Uỷ viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường.



Tổng truy cập: 12,517,771

972,170