Trường Đại học Kinh tế - Luật tổ chức Hội nghị giao ban sau đại học

Ngày 12.12.2018, Trường Đại học Kinh tế - Luật đã tổ chức Hội nghị giao ban sau đại học năm học 2018 – 2019 nhằm nắm bắt kịp thời thông tin đào tạo và đánh giá hoạt động đào tạo sau đại học để nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học của nhà trường.

Hiện nay, Trường Đại học Kinh tế - Luật đã ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ và đang lấy ý kiến xây dựng Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ. Trường cũng đã hoàn thành Đề án liên kết đào tạo với các địa phương thuộc khu vực Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và đang xây dựng đề án đào tạo nguồn nhân lực theo đơn đặt hàng của Thảnh ủy TP.HCM, đề án liên kết đào tạo sau đại học với tỉnh Quảng Ngãi. 


PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình – Trưởng phòng Sau đại học UEL báo cáo giao ban công tác đào tạo sau đại học

Tại Hội nghị, các Khoa, Bộ môn cùng các đơn vị trong Trường đã trao đổi, đóng góp những ý kiến xoay quanh công tác đào tạo sau đại học như: thúc đẩy học viên và nghiên cứu sinh nghiên cứu khoa học; cơ chế giám sát việc học viên giải trình sau thẩm định; phần mềm chống đạo văn; đẩy mạnh công tác tuyển sinh sau đại học;…


Các đại biểu tham dự Hội nghị đóng góp ý kiến

Kết thúc Hội nghị, Ban Giám hiệu yêu cầu các đơn vị chức năng liên quan nhanh chóng triển khai các vấn đề quan trọng như: đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của học viên, nghiên cứu sinh; khảo sát đánh giá chất lượng giảng dạy sau đại học của giảng viên; xây dựng các đề án, đề tài nghiên cứu khoa học gắn liền với địa phương, khởi nghiệp… 


Hiêu trưởng nhà trường phát biểu tổng kết Hội nghị

Thực hiện: CCA


Tổng truy cập: 11,997,294

827,980