I UEL
Days
Hours
Minutes
Seconds

Thông báo về việc gia hạn thời gian thu học phí và hỗ trợ tài chính cho sinh viên

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, bùng phát ở nhiều quốc gia, tác động đến tình hình kinh tế, xã hội và đời sống của nhân dân và người học;Thực hiện thông báo của ĐHQG-HCM và nhà trường, người học được nghỉ học tập trung tại trường cho đến hết tháng 3/2020 và dự kiến có thể kéo dài hơn trong thời gian tới.

Để tạo điều kiện cho người học trong việc thực hiện nghĩa vụ học phí và thông tin về việc hỗ trợ tài chính cho sinh viên, theo sự chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường, Phòng Kế hoạch – Tài chính thông báo như sau:

1. Gia hạn thời gian thu tiền học phí: Học phí học kỳ 2, năm học 2019-2020, được gia hạn thời gian nộp tiền cho đến hết ngày 29/4/2020.

2. Thông tin về việc hỗ trợ tài chính cho sinh viên:

(i) Phòng Kế hoạch – Tài chính đã chi hỗ trợ số tiền là: 50.000 đồng để sinh viên cải thiện việc sử dụng mạng internet học trực tuyến (hình thức chi hỗ trợ được thực hiện bằng cách trừ vào tiền học phí của học kỳ 2, năm học 2019-2020; chi tiết thông tin phòng sẽ gửi vào địa chỉ mail của người học). Đối với sinh viên đã nộp đủ tiền học phí, số tiền hỗ trợ sẽ được chuyển tiếp cho học kỳ sau hoặc chi trả cùng tiền học phí dư của học kỳ 2, sau khi kết thúc đợt thu học phí (sẽ có thông báo).

(ii) Nhà trường tiếp tục hỗ trợ số tiền là: 50.000 đồng/người để sinh viên cải thiện việc sử dụng mạng internet học trực tuyến.

(ii) Trong khi chờ hướng dẫn của các cơ quan, ban ngành về chính sách miễn giảm học phí do tác động của Covid-19, người học có khó khăn về tài chính và người học trực tiếp bị ảnh hưởng bởi Covid-19, nếu có nhu cầu hỗ trợ về tài chính xin gửi thông tin đến Phòng Công tác sinh viên hoặc Phòng Kế hoạch – Tài chính của trường để tổng hợp, báo cáo Ban Giám hiệu xem xét định mức hỗ trợ cho phù hợp.


Tổng truy cập: 12,517,749

972,148