Trường Đại học Kinh tế - Luật mở ngành đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Luật Dân sự và Tố tụng dân sự


Ngày 15/05/2020, tại Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội đồng đánh giá Đề án mở ngành đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Luật dân sự và Tố tụng dân sự.


Theo Quyết định số 314/QĐ-ĐHQG ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Giám đốc ĐHQG-HCM về việc thành lập Hội đồng thẩm định Đề án mở ngành đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Luật Dân sự và Tố tụng dân sự.


Hội đồng đánh giá Đề án mở ngành đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Luật dân sự và Tố tụng dân sự

  Hội đồng đã nghe TS Đoàn Thị Phương Diệp, giảng viên Khoa Luật đại diện Nhóm xây dựng Đề án báo cáo tóm tắt nội dung của Đề án mở ngành đào tạo trình độ tiến sĩ Luật dân sự và Tố tụng dân sự trên cơ sở những quy định mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như của ĐHQG-HCM về tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ. Hội đồng cũng đã lắng nghe các ý kiến phản biện của các chuyên gia đến từ các cơ sở đào tạo luật trên địa bàn TP.HCM và ý kiến góp ý của các thành viên khác của  Hội đồng. Nhìn chung, các ý kiến đều ủng hộ việc Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM mở ngành đào tạo trình độ tiến sĩ Luật dân sự và Tố tụng dân sự vì đáp ứng nhu cầu tạo tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội trong giai đoạn hiện nay, phù hợp với sứ mạng, tầm nhìn và chiến lược của nhà trường cũng như của ĐHQG-HCM. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng chỉ ra một số điểm về mục tiêu đào tạo, cấu trúc chương trình, tài liệu tham khảo...mà Nhóm xây dựng Đề án cần nghiêm túc ghi nhận và hoàn thiện sớm nhất. Sau phiên họp kín của Hội đồng, kết quả có 9/9 thành viên đồng ý thông qua Đề án mở ngành đào tạo trình độ tiến sĩ Luật dân sự và Tố tụng dân sự của Trường Đại học Kinh tế - Luật với số điểm trung bình khá cao (94,22 điểm).

Phát biểu kết luận tại Hội đồng, PGS.TS Lê Vũ Nam, Chủ tịch Hội đồng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM cảm ơn các thành viên Hội đồng đã đóng góp những ý kiến quý báu cho Đề án và đề nghị Nhóm Đề án tiếp tục hoàn thiện để sớm trình Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh có ý kiến cuối cùng.

Hội đồng đánh giá Đề án mở ngành đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Luật dân sự và Tố tụng dân sự chụp ảnh lưu niệm

Thực hiện: CCA


Tổng truy cập: 11,997,530

828,216