Trường Đại học Kinh tế - Luật và Công an phường Linh Xuân ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh và trật tự, an toàn xã hội

Ngày 28.11.2017, tại Trường Đại học Kinh tế - Luật đã diễn ra Lễ ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn giữa nhà trường và Công an phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Để thực hiện tốt quy chế phối hợp, Trường Đại học Kinh tế - Luật và Công an phường Linh Xuân sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục trong nhà trường đối với tập thể sư phạm, cán bộ, giảng viên, sinh viên trong việc chấp hành pháp luật; nắm được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, phương thức thủ đoạn hoạt động của các tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ đó, nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm tự bảo vệ mình, bảo vệ nội bộ, bảo vệ chủ trương, chính sách của Đảng. Hai bên cũng thống nhất duy trì trao đổi thông tin tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự theo định kỳ hàng quý và đột xuất khi cần thiết giữa lãnh đạo nhà trường và công an Phường.


Trường ĐH Kinh tế - Luật và Công an phường Linh Xuân ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh và trật tự,
an toàn xã hội

Trong thời gian tới, Trường Đại học Kinh tế - Luật sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động như: các đơn vị Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Phòng Công tác sinh viên phối hợp tổ chức hoạt động tạo sân chơi lành mạnh, thu hút sinh viên và thanh niên địa phương tham gia; Tổ Bảo vệ Trường thường xuyên tuần tra, canh gác, chống tội phạm đột nhập, trộm cắp, phá hoại; nghiêm túc kiểm soát việc đeo thẻ của sinh viên, cán bộ viên chức, khách ra vào Trường./. Đại diện nhà trường, ĐHQG-HCM và Công an phường Linh Xuân thảo luận, trao đổi tại buổi ký kết


Đại diện nhà trường, ĐHQG-HCM và Công an phường Linh Xuân chụp hình lưu niệm

Thực hiện: CCA

Tổng truy cập: 8,547,485

563,399