PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện nhận bằng khen của Bộ Tư pháp

Ngày 30.01.2018, đại diện Bộ Tư pháp đã trao tặng bằng khen cho PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật. 

Bộ Tư pháp trao bằng khen cho PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện vì những đóng góp tham gia xây dựng Bộ Luật dân sự (sửa đổi). Sau phần trao tặng bằng khen là tọa đàm ”Chiếm hữu trong pháp luật dân sự Việt Nam và Quốc tế” do Trường Đại học Kinh tế - Luật tổ chức./. 


Đại diện Bộ Tư pháp trao bằng khen cho PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện


Đại diện Bộ Tư pháp chụp hình cùng Ban Giám hiệu, giảng viên và sinh viên Khoa Luật, Khoa Luật kinh tế

Tổng truy cập: 8,295,616

966,702