UEL thực hiện kế hoạch học tập, làm việc từ ngày 17.02

Theo khuyến cáo của Bộ Y tế và căn cứ tình hình thực hiện phòng chống dịch viêm phổi cấp của TP.HCM, ĐHQG-HCM, Trường Đại học Kinh tế - Luật; Ban Giám hiệu Trường thông báo việc thực hiện kế hoạch làm việc, học tập kể từ ngày 17/02/2020 (thứ Hai).

Để tiếp tục triển khai các giải pháp phòng chống dịch, Ban Giám hiệu Trường đề nghị:

1. CCVC và người học cập nhật thường xuyên thông tin của Trường cũng như các biện pháp phòng chống dịch theo nội dung khuyến cáo, hướng dẫn của Bộ Y tế và Thông báo số 16/TB-ĐHKTL ngày 06/02/2020 để thực hiện.

2. Phòng Cơ sở vật chất phối hợp với các đơn vị liên quan vệ sinh, khử trùng phòng làm việc, phòng học,… trước ngày 15/02/2020; bố trí nước rửa tay, máy đo thân nhiệt, khẩu trang y tế,... cho CCVC và người học có nhu cầu tại các vị trí phù hợp (cổng ra, vào; Bộ phận Y tế; thang máy,...).

3. Cố vấn học tập khảo sát thông tin, nắm tình hình sức khoẻ người học, lãnh đạo các Khoa chịu trách nhiệm và tổng hợp gửi Phòng Công tác Sinh viên. Lãnh đạo đơn vị nắm thông tin CCVC và gửi về Phòng Tổ chức - Hành chính (theo link khảo sát thông tin triển khai).

4. Công đoàn Trường, Phòng Cơ sở vật chất làm việc với các đơn vị dịch vụ (căntin, bãi xe) và đơn vị thi công để phối hợp, thực hiện công tác phòng chống dịch.

5. Nhà trường khuyến khích CCVC, người học đeo khẩu trang khi làm việc, học tập, đến chỗ đến chỗ đông người.

Các nhu cầu đề xuất hỗ trợ, đơn vị và cá nhân vui lòng liên hệ: Phòng Tổ chức - Hành chính (đối với CCVC), Phòng Công tác Sinh viên (đối với người học).

   Rửa tay đúng cách - Ấn phẩm truyền thông chống dịch dịch bệnh COVID-19 của UEL

                                                                                                  


Tổng truy cập: 12,312,414

1,221,235