UEL làm việc với Văn phòng Uỷ ban Chữ Thập đỏ Quốc tế tại Việt Nam

Ngày 03.3.2020, Trường Đại học Kinh tế - Luật đã làm việc với Văn phòng Uỷ ban Chữ Thập đỏ Quốc tế tại Việt Nam (ICRC).

Đại diện Trường Đại học Kinh tế - Luật, PSG.TS Lê Vũ Nam, Phó Hiệu Trưởng Nhà trường cùng Trung tâm Pháp luật Hoa Kỳ và ThS Lê Nguyễn Gia Thiện đã có buổi làm việc với Văn phòng Uỷ ban Chữ Thập đỏ Quốc tế tại Việt Nam (ICRC).

Trong buổi làm việc, Trường Đại học Kinh tế - Luật và ICRC  đã tiến hành thảo luận về việc tổ chức Moot Court và môn học về Luật nhân đạo quốc tế trong chương trình Summer School cũng như các hoạt động hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

Kết thúc buổi họp, ICRC đã trao tặng sách chuyên khảo về Luật nhân đạo quốc tế đến Trường Đại học Kinh tế - Luật. Đây là những tài liệu rất có giá trị về mặt học thuật góp phần giúp giảng viên, nghiên cứu sinh, sinh viên của Nhà trường có cơ hội tiếp cận để nghiên cứu phục vụ cho công việc giảng dạy và học tập của mình trong thời gian sắp tới.

Buổi làm việc kết thúc tốt đẹp mở ra cơ hội xây dựng mối liên kết bền vững với Văn phòng Uỷ ban Chữ Thập đỏ Quốc tế tại Việt Nam (ICRC).


 ICRC trao tặng sách chuyên khảo về Luật nhân đạo quốc tế đến Trường Đại học Kinh tế - Luật

                                                                                                                                                 Thực hiện: CCA


Tổng truy cập: 11,664,741

828,566