Hội thảo khoa học “Các Mác và thời đại ngày nay”

Nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh Karl Marx (Các Mác), lãnh tụ của giai cấp vô sản, một trong những vĩ nhân của nhân loại, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung Ương và Thành ủy TP.HCM cùng phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Các Mác và thời đại ngày nay”. Hội thảo nhằm mục đích tập hợp các nhà khoa học, các nhà quản lý, những người hoạt động chính trị trong và ngoài nước có những nghiên cứu, đánh giá về di sản và tầm vóc ảnh hưởng của học thuyết Marx đối với nhân loại qua các giai đoạn lịch sử và thời đại ngày nay; cũng như những giá trị lịch sử về lý luận và thực tiễn của Chủ nghĩa Mác đối với Việt Nam.

Hội thảo tập trung thảo luận vào các nội dung chính sau:
1) Những di sản vĩ đại và đóng góp của Các Mác đối với lịch sử nhân loại;
2) Sức sống của chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay;
3) Những kinh nghiệm vận dụng chủ nghĩa Mác trong lịch sử;
4) Nghiên cứu và vận dụng chủ nghĩa Mác tại Việt Nam trong bối cảnh mới.

Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo:
- Thời gian: 08h00 ngày 05/5/2018 (thứ Bảy)
- Địa điểm: Hội trường D, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM (số 12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận 1) 

Những bài tham luận sẽ được trình bày tại Hội thảo gồm:

- PGS.TS. Phạm Minh Tuấn & TS. Phạm Đình Đạt – Sức sống của Chủ nghĩa Mác Lênin trong thời đại ngày nay
- PGS.TS. Đặng Hữu Toàn – Các Mác và triết học Mác trong thế giới đương đại
- TS. Nguyễn Anh Quốc – Vấn đề con người trong Bản thảo kinh tế - triết học năm 1844
- PGS.TS. Nguyễn Văn Luân – Giá trị bền vững của học thuyết Mác đối với việc phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
- PGS.TS. Phí Mạnh Hồng – Vấn đề sở hữu: Từ hiện thực suy ngẫm về quan niệm của C. Mác
- PGS. TS. Nguyễn Chí Hải & Ths. Phạm Mỹ Duyên - Từ quan điểm của Các Mác về vấn đề bất bình đẳng đến sự vận dụng của Đảng Cộng Sản Việt Nam và thực tiễn hiện nay
- PGS.TS. Đinh Ngọc Thạch – Góp phần tìm hiểu Di sản tư tưởng Các Mác qua cách tiếp cận của một số nhà Mác học phương Tây từ những năm 90 của thế kỷ XX đến nay
- Thiếu tướng, PGS.TS. Vũ Đức Khiển – Những cơ sở khẳng định sức sống mãnh liệt của Chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay
- GS.TS. Nguyễn Hùng Hậu – Vận dụng sáng tạo, phát triển Chủ nghĩa Mác ở Hồ Chí Minh
- PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa – Các Mác và học thuyết Mác trong thời đại ngày nay
- PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Hương – Quan điểm về phân phối công bằng của Các Mác trong “phê phán cương lĩnh Gotha” và vận dụng quan điểm đó ở tại Việt Nam
- PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn - Lý luận phân phối theo lao động của Các Mác với cải cách chính sách tiền lương cho cán bộ công chức, viên chức
- PGS.TS. Nguyễn Trọng Chuẩn – Các Mác đang đồng hành cùng nhân loại trong thế kỷ XXI

Thông tin liên lạc và xác nhận tham dự Hội thảo: 
ThS Trần Thị Lộc, sđt: 0973.722. 517 hoặc CN Nguyễn Hữu Bình, sđt: 0906.951.603, email: nguyenhuubinh@hcmussh.edu.vnTổng truy cập: 9,154,777

777,155