Hệ thống thông tin quản lý

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ


1. Mục tiêu đào tạo

1.1 Mục tiêu chung
Đào tạo đội ngũ cử nhân kinh tế ngành Hệ thống thông tin quản lý có đầy đủ kiến thức chuyên môn cần thiết về tin học, kinh tế và quản lý và đáp ứng nhu cầu xã hội về nguồn lực chất lượng cao trong thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

1.2 Mục tiêu cụ thể
- Đào tạo đội ngũ những nhà quản lý có khả năng đánh giá và thẩm định các dự án Hệ thống thông tin ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế, quản lý.
- Đào tạo đội ngũ có khả năng am hiểu và vận dụng kiến thức chuyên môn để giải quyết các vấn đề cụ thể trong quản lý và điều hành doanh nghiệp, ngân hàng.
- Đào tạo đội ngũ có chuyên môn cao có khả năng lập kế hoạch, xây dựng và phát triển hệ thống thông tin quản lý.
- Đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp.

2. Chuẩn đầu ra

2.1 Kiến thức:
- Khả năng đánh giá, thẩm định và quản lý các dự án hệ thống thông tin trong doanh nghiệp;
- Khả năng tư vấn, lập kế hoạch, xây dựng và triển khai các dự án Hệ thống thông tin quản lý;
- Khả năng tham gia xây dựng và triển khai các dự án thương mại điện tử;
- Khả năng thống kê, tập hợp, phân tích và xử lý số liệu nhằm mục tiêu hỗ trợ ra quyết định trong kinh doanh và quản lý;
- Khả năng nhận biết về nhu cầu và tham gia vào việc học tập suốt đời;
- Kiến thức về những vấn đề thời sự.

2.2 Kỹ năng:
- Kỹ năng sử dụng các hệ thống quản trị doanh nghiệp;
- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;
- Khả năng viết báo cáo, thuyết trình, bảo vệ đề án.

2.3 Thái độ:
- Hiểu biết trách nhiệm nghề nghiệp và đạo đức nghề nghiệp;
- Trách nhiệm với bản than và cộng đồng;
- Ý thức vượt khó vươn lên trong mọi công việc.

2.4 Trình độ ngoại ngữ:
- Khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả bằng tiếng Việt và tiếng Anh: 500 TOEIC hoặc tương đương.

3. Cơ hội nghề nghiệp
- Tư vấn, lập kế hoạch, xây dựng và triển khai các dự án hệ thống thông tin, dự án ERP (hoạch định nguồn lực doanh nghiệp), các dự án thương mại điện tử tại các công ty cung cấp giải pháp;
- Vận hành, khai thác, quản lý và phát triển các dự án hệ thống thông tin, dự án ERP, các dự án thương mại điện tử tại các doanh nghiệp sử dụng giải pháp;
- Kiểm toán viên hệ thống thông tin trong các công ty kiểm toán;
- Phân tích dữ liệu, khai thác dữ liệu, thống kê dự báo trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán, quản lý kết hợp với công cụ tin học nhằm mục tiêu hỗ trợ ra quyết định trong quản lý doanh nghiệp;
- Lập trình viên, kiểm tra và bảo đảm chất lượng phần mềm trong các công ty phần mềm hoặc tham gia vào các bộ phận IT (Information Technology) trong doanh nghiệp;
- Tiếp tục học nâng cao trình độ ở các bậc sau đại học bổ sung vào đội ngũ giảng viên làm công tác giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng và THCN.

4. Thời gian đào tạo: 4 năm

5. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 130 TC

6. Đối tượng tuyển sinh: Mọi đối tượng trên toàn quốc có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (hệ tập trung, hệ giáo dục thường xuyên), trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.

7. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: Căn cứ vào Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng theo hệ thống tín chỉ Ban hành kèm theo Quyết định số 1368 /ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 21 tháng 11 năm 2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

7.1 Quy trình đào tạo:
Quy trình đào tạo được chia làm 8 học kỳ:
- Khối kiến thức giáo dục đại cương và cơ sở khối ngành: học kỳ 1, học kỳ 2, học kỳ 3, học kỳ 4.
- Khối kiến thức chuyên ngành: học kỳ 4, học kỳ 5, học kỳ 6, học kỳ 7.
- Thực tập cuối khóa, khóa luận tốt nghiệp hoặc học chuyên đề: học kỳ 7, 8.

7.2 Điều kiện tốt nghiệp:
Sinh viên được công nhận tốt nghiệp, nếu hội đủ các điều kiện sau đây:
- Tích lũy đủ số TC của ngành đào tạo.
- Đạt điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa theo quy định.
- Đạt các chứng chỉ GDQP, chứng chỉ giáo dục thể chất .
- Tại thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập. Tổng truy cập: 12,814,680